Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=19 limit 1)

Проект Пазители на традициите

Пазители на традициите

Национална програма за младежта (2021-2025),

Период на изпълнение: 01 юни 2023 - 30 април 2024 г.

Ръководител проект: Михаела Кирчева

Грантово финансиране: 33 315 BGN

Проект Пазители на традициите

АКЦЕНТИ:

Откриващо събитие

Форум "Пазители на традициите". Място на провеждане: Кърджали. Участници: младежи, директори на учебни заведения, представители на институции и медии и други заинтересовани страни. По време на събитието запознахме присъстващите журналисти и млади хора с Проекта и целите на НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2021 – 2025) и какви дейности предстои да изпълним.

Проект Пазители на традициите

Уъркшоп на открито в Слънчевата ферма с тема "Кулинарното наследство на Източните Родопи. Изживявайки родопската култура, участниците се насладиха на автентичния опит и научиха за традициите на този красив регион. Дейностите бяха забавни и образователни, предоставяйки възможности за учене и творчество.

Проект Пазители на традициите

Два броя арт-ателие на тема "Българската следа в изобразителното изкуство"! Младежи на възраст от 15 до 29 години работиха върху българската шевица заедно с художникът Мая Мечева. Акцент беше поставен на симбиозата между традиция и творчество. Участниците се запознаха с древния български символ Канатица и неговото многопластово значение!

Проект Пазители на традициите

2 броя изнесено обучение "По стъпките на българските култура и занаяти" - през ноември 2023 и януари 2024 Място на провеждане: Златоград. Тесни калдъръмени улички и глъчка от занаятчийските работилници посрещна двадесетте младежи тръгнали по стъпките на българските култура и занаяти. Обучението представи съхранената самобитна страна на българския художествен гений. Защото съхраняването на традициите и приемствеността между старото и новото е нещо изключително важно. Защото народ без минало е като дърво без корени!

Проект Пазители на традициите

Изнесено обучение "По стъпките на българските култура и занаяти" Място на провеждане: Старият град Пловдив. 20 младежи от целевите групи посетиха Пловдив. Посещението се осъществи в сътрудничество с Младежки център Пловдив и включваше елементи на учене чрез преживяване и методи на неформалното образование. Освен обучението в зала, участниците посетиха занаятчийския център и Улицата на занаятите, Регионален етнографски музей и клуба по народни танци към Младежкия център.

Проект Пазители на традициите

Открит урок по традиции, характерни за регион Източни Родопи Място на провеждане: Кърджали. Доброволци на Сдружението и младежи участваха за достигане на целевата група чрез метода “връстници обучават връстници”, с основен акцент върху запазване на традиции и повишаване на личната и обществена култура, както и утвърждаване на идентичност сред младите хора. Темите включваха разнообразни обичаи, характерни за мултикултурния район Кърджали, сред които Сирни Заговезни, Великден, Рамазан Байрам, Гергьовден и др.

Проект Пазители на традициите

Финална среща на 27.02.2024 в Кърджали

Проект Пазители на традициите

Резюме:

Запознаване отблизо с българските традиции и култура, повишаване на знанията и уменията, на увереността, че българските традиции са живи и спомагат за запазване на връзката на младите хора с миналото на страната им.

Проект Пазители на традициите

Връзка с целите на сдружението:

3.1. Насърчаване сътрудничеството между обществото, местните, регионалните и централните власти за реализация на дейности, свързани с общозначими проблеми, социална интеграция, опазване на околната среда, културен диалог, туризъм, изкуство, образование и др.

3.5. Повишаване на експертния капацитет на българското общество чрез участие в регионални прояви, проекти и инициативи за сътрудничество и обмен на добри практики.

Очаквани резултати:

През 2024г. се очаква да бъдат обучени, информирани и мотивирани да бъдат активни граждани над 120 млади хора от района на Кърджали.

Младежки Екоклуб

Опазването на „зеленото злато“ - уникалното биоразнообразие на Източни...

Прочети още

„Снимай! Не убивай!“ - wildlife пленер

Заедно с партньорите ни от Фотосинтезис Ви каним заедно да уловим красотата...

Прочети още