Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=5 limit 1)

Сдружение Нови перспективи за развитие

"Нови перспективи за развитие" е сдружение с общественополезна дейност, регистрирано през 2015г в Кърджали, от петима членове на мрежата "Новото тракийско злато".

Основна цел на сдружението е насърчаване на сътрудничеството между малкия бизнес в Родопите, повишаване качеството на туристическите услуги и маркетингова подкрепа на дейностите на членовете на мрежата "Новото тракийско злато".

Сдружението работи активно с училища и младежки организации в целия регион,

регистрирано е като местно туристическо сдружение и съдейства за развитието на Източните Родопи като дестинация за устойчив туризъм.

Дейностите и инициативите се популяризират чрез сайта "newthraciangold.eu"

и фейсбук страниците "Нови перспективи" и "Новото тракийско злато".

Сдружение "Нови перспективи за развитие" има реализирани проекти по Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта и програма Еразъм в България. ВИЖ МЕНЮТО ВЛЯВО.

Всички проекти са свързани с активизиране на младите хора в малките населени места, доброволчество и взаимодействие с местните общности, неформално образование и обучение, мотивиране на младите към личностно и кариерно развитие, повишаване информираността им за развитие на предприемачеството, отговорния бизнес и природощадящия начин на живот.

Сред целите на сдружението са още:

  • Повишаване на експертния капацитет на българското общество чрез участие в регионални и международни инициативи за сътрудничество и обмен на добри практики;
  • Устойчиво управление на природното и културното наследство на България;
  • Популяризиране на България като дестинация за алтернативен и отговорен туризъм;
  • Формиране на съзнание у населението на България за хармонично общуване с природата, повишаване на екологичната култура и опазване на околната среда.

 

Ако искате да подкрепите дейността на сдружението и мрежата Новото тракийско злато в Източните Родопи, може да направите дарение по сметката ни в Пощенска банка, клон Кърджали:

IBAN: BG84BPBI81701606513236, BIC: BPBIBGSF

Екопътеки

Екопътека от Болярци до ПерпериконОбцина Кърджали, Източни РодопиПреди...

Прочети още

Традиционни ястия

Източнородопски: Какво да закусим:  Гюзлеми – в Дивата ферма  Катми –...

Прочети още