Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=5 limit 1)

Възстановяване на елен лопатар

„Новото тракийско злато“, Националното ловно рибарско сдружение – Съюз на ловците и риболовците в България, Ловно-рибарското дружество „Сокол“-Крумовград и Сдружение на ловците и риболовците – Кърджали работят заедно за възстановяване на елена лопатар в Източните Родопи. През 2013 година над 50  елена лопатари бяха  разселени на териториите на дружина Тинтява към ловно-рибарско дружество - Крумовград и дружина Черноочене към Съюза на ловците и риболовците - Кърджали.

Целта на “Новото тракийско злато“ е стъпка по стъпка еленът лопатар да бъде възстановен в целите Източни Родопи.

Първите места за разселване бяха избрани след сериозно проучване, което включваше  оценка на качеството на местообитанията за елени лопатари и на готовността на местните  ловни дружинки да работят за възстановяването на вида и срещу бракониерството.

Еленът лопатар е бил широко разпространен в миналото по българските земи. Той е бил изобразен на няколко тракийски съкровища като Панагюрското и Луковитското, а негови костни останки са намирани в почти всички български праисторически населени места. Предполага се, че е бил изтребен от човека през ранното средновековие.

В началото на миналият век е започнало неговото възстановяване в България. По данни от 2012 година у нас има над 6500 елена лопатари. Над 1500 животни обитават района южно от язовир “Студен кладенец” – ловното стопанство „Студен кладенец” и околните му територии. Въпреки естественото саморазселване на вида в Източните Родопи бракониерите не позволяват вида да се възстанови на други места. Елените лопатари за Тинтява са взети от района на дивечовъдното стопанство „Студен кладенец“. Това е най- голямото находище в България, а може би и в Европа на елени лопатари без огради. Интересното за „Студен кладенец“ е, че там елените обитават територия, нa която има вълци.

Една от важните роли на елените-лопатари играят  е да поддържат мозаечния пейзаж на Източните Родопи, което е от огромно значение за опазването на богатото биоразнообразие на този регион. Остатъците от умрели елени лопатари са важна хранителна база за белоглавия, египетския и черния лешояд. Елените лопатари правят Източните Родопи по-привлекателни за туристи, а така се увеличават и доходите на местното население.

Еленът лопатар достига на дължина около 140 см и височина до 90 см. Нормалното тегло на мъжките елени е 60 -90 кг.  Женските са по-леки - около 40 килограма. Рогата на елена са разширени накрая във вид на лопати. Женските индивиди нямат рога. Космената покривка на гърба е тъмнокафява с бели овални петна и едри тъмни ивици по средата. Отстрани и по корема е по-светла. През лятото тя е ръждивокафява, а през зимата - почти сива. Възможно е да се срещнат бели (албиноси) и черни лопатари. Обитава равнинни и слабо хълмисти широколистни гори с обширни поляни, като предпочита окрайнините им. Еленът лопатар живее на стада от няколко женски с малките, а мъжките живеят отделно. Достига 20 – 25 годишна възраст. Храни се с тревиста, дървесна и храстова растителност. През сватбения период, който е през октомври и ноември, мъжките ожесточено се бият за женските.

Маджарово

Маджарово е малък град, разположен в североизточната част на Източните...

Прочети още

Трансродопи - маршрут за пешеходен и велотуризъм

Маршрутът тръгва от Триград през Кърджали стига до Ивайловград. Връща се обратно...

Прочети още