Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=5 limit 1)

Моделна биоферма Тополово

Тази моделна ферма за биологично земеделие има ключова роля в Проекта «Новото тракийско злато» (НТЗ). Проектът се изпълнява от Холандските Фондации Ark и Avalon и цели да подпомогне района на Източните Родопи чрез комбиниране на  биологично земеделие, естествено пашуване и екотуризъм.

 
Моделната биоферма е собственост на г-н Красимир Арабаджиев и се намира в землището на с. Тополово, община Маджарово, област Хасково. Тя е сертифицирана от 2008 г. и се ползва за демонстрации на биологични практики в земеделието и обучение в биоземеделие по време на периода на проекта НТЗ и след неговото приключване.

В моделната биоферма се прилагат следните методи за растениевъдно производство:

БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Фермата прилага принципите на биологичното земеделие:

o Не употребява химични синтетични продукти като минерални торове за подхранване на почвата, пестициди за растителна защита , ГМО и др.

o Подобрява почвеното плодородие с компостиран оборски тор и бобови култури, рециклира органичните отпадъци.

o Прилага по-голямо разнообразие на видове и сортове растения – създава се гъвкавост при опазване от болести и насекоми и носи алтернативни доходи.  

СЕИТБООБРЪЩЕНИЯ

  • Използват се устойчиви сортове за предпазване от болести и конкуренция с плевелите.
  • Използват се естествените неприятели на вредителите (калинки, златоочици, хищни акари), традиционни средства като бордолезов разтвор и сяра (сероваров разтвор), резитби, зачимяване на редовете.
  • Спазват се бионормативите на Наредба N:22 от 2001 г. на МЗГ и 834/2009 на ЕС.

Отглеждането на животните се извършва чрез следните методи: 

БИОЛОГИЧНО ЖИВОТНОВЪДСТВО

При биоживотновъдството се използват само фуражи, които са биологично сертифицирани. Отпадъчните торове се компостират с помощта на калифорнийски червеи и се използват в биорастениевъдството за получаване на устойчиви добиви.

СВОБОДНА ПАША НА ЖИВОТНИ В БИОЗЕМЕДЕЛИЕТО 

Изхранването на животните е на естествени пасища, така че не се нарушава свободата им; животните изразят естественото си поведение, стресът е минимален и качеството на месото и млякото е по-добро.

РЕДКИ МЕСТНИ ПОРОДИ - КАРАКАЧАНСКА ОВЦА И РОДОПСКО КЪСОРОГО ГОВЕДО 

Те са най-приспособени към местните агроклиматични и екологични условия, изпасват добре ливадите, боледуват рядко и не се налага използване на забранени в биоживотновъдството антибиотици. Те са стабилен източник на доходи.

Topolovo village
Kassim
 
 
 
 

Природни феномени

Вкаменената гора   Местоположение: Намира се в землището на село Равен...

Прочети още

Перперикон – Археологически комплекс

Местоположение: Комплексът се намира на 20 км североизточно от гр.Кърджали,...

Прочети още