Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=5 limit 1)

Моделна биоферма Тополово

Тази моделна ферма за биологично земеделие има ключова роля в Проекта «Новото тракийско злато» (НТЗ). Проектът се изпълнява от Холандските Фондации Ark и Avalon и цели да подпомогне района на Източните Родопи чрез комбиниране на  биологично земеделие, естествено пашуване и екотуризъм.

 
Моделната биоферма е собственост на г-н Красимир Арабаджиев и се намира в землището на с. Тополово, община Маджарово, област Хасково. Тя е сертифицирана от 2008 г. и се ползва за демонстрации на биологични практики в земеделието и обучение в биоземеделие по време на периода на проекта НТЗ и след неговото приключване.

В моделната биоферма се прилагат следните методи за растениевъдно производство:

БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Фермата прилага принципите на биологичното земеделие:

o Не употребява химични синтетични продукти като минерални торове за подхранване на почвата, пестициди за растителна защита , ГМО и др.

o Подобрява почвеното плодородие с компостиран оборски тор и бобови култури, рециклира органичните отпадъци.

o Прилага по-голямо разнообразие на видове и сортове растения – създава се гъвкавост при опазване от болести и насекоми и носи алтернативни доходи.  

СЕИТБООБРЪЩЕНИЯ

  • Използват се устойчиви сортове за предпазване от болести и конкуренция с плевелите.
  • Използват се естествените неприятели на вредителите (калинки, златоочици, хищни акари), традиционни средства като бордолезов разтвор и сяра (сероваров разтвор), резитби, зачимяване на редовете.
  • Спазват се бионормативите на Наредба N:22 от 2001 г. на МЗГ и 834/2009 на ЕС.

Отглеждането на животните се извършва чрез следните методи: 

БИОЛОГИЧНО ЖИВОТНОВЪДСТВО

При биоживотновъдството се използват само фуражи, които са биологично сертифицирани. Отпадъчните торове се компостират с помощта на калифорнийски червеи и се използват в биорастениевъдството за получаване на устойчиви добиви.

СВОБОДНА ПАША НА ЖИВОТНИ В БИОЗЕМЕДЕЛИЕТО 

Изхранването на животните е на естествени пасища, така че не се нарушава свободата им; животните изразят естественото си поведение, стресът е минимален и качеството на месото и млякото е по-добро.

РЕДКИ МЕСТНИ ПОРОДИ - КАРАКАЧАНСКА ОВЦА И РОДОПСКО КЪСОРОГО ГОВЕДО 

Те са най-приспособени към местните агроклиматични и екологични условия, изпасват добре ливадите, боледуват рядко и не се налага използване на забранени в биоживотновъдството антибиотици. Те са стабилен източник на доходи.

Topolovo village
Kassim
 
 
 
 

Възстановяване на тарпан

Таксономия През 1784 г. Питър Бодърт дава на тарпана латинското име Equus ferus,...

Прочети още

Проект Слънчевата ферма

Проект "Слънчевата ферма - учене чрез преживяване" Център Ринкър към...

Прочети още