Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=5 limit 1)

Биоразнообразие - връзки

Помощ за египетския лешояд

Червена книга на Република България

Natura 2000

Rewilding Europe

Български портал за биоразнообразието

Българската флора онлайн

Flora bulgarica

Птиците в България

Парковете в България

Европейски зелен пояс

БлуЛинк - информационна мрежа

Гъбите в България

Център за изследване и защита на прилепите (ЦИЗП)

Водните кончета в България

Земноводни и влечуги в България и Балканския полуостров

Орхидеите в България

Уеб сайт за Родопите

Дневните пеперуди в България

Основни райони за пеперуди в България

 

Неправителствени организации

Българско дружество за защита на птиците (БЗДП)

Сдружение за дива природа „Балкани“

Българска Фондация "Биоразнообразие"

Федерация на природозащитни сдружения Зелени Балкани

Природозащитен център "Източни Родопи"

 

Правителствени организации

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите - гр.Хасково

Изпълнителна агенция по горите

Регионална дирекция по горите – Кърджали

НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ "Съюз на ловците и риболовците в България"

Община Кърджали

Община Крумовград

Oбщина Ивайловград

Община Маджарово

Община Стамболово

 

Текущи проекти в Източни Родопи

LIFE + проект „Помощ за египетския лешояд” - „Спешни мерки за опазване на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в България и Гърция" LIFE10 NAT/BG/000152

Проект: „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България” LIFE07 NAT/BG/000068

Проект  Мерки за опазване на египетския лешояд като флагов вид птица в Източна България

Проект „Опазване на сухоземните костенурки в България”

 

Завършени проекти

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

Проект Родопи

Проект “Опазване на лешоядите в Източните Родопи”

Проект "Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България"

 

Библиография

Стойчев С., А. Петрова. 2003. Защитените територии в Източните Родопи и Сакар планина, БДЗП, 48 стр.

Костадинова, И., М. Граматиков (ред.) 2007. Орнитологично важните места в България и Натура 2000. БДЗП, София, 644 стр.

Маджарово

Маджарово е малък град, разположен в североизточната част на Източните...

Прочети още

Винопроизводители, винарни и дегустации

Винарна Тракия в село Поповец Дядо Димовото домашно вино е на пазара от 2012г....

Прочети още