Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=5 limit 1)

Фондация „По-диви Родопи“

Фондация „По-диви Родопи" е юридическо лице с нестопанска цел, което наследява дейностите на проект „Новото тракийско злато“ , свързани с обогатяване на природата в Източните Родопи и опазване на биоразнообразието. Дейностите включват основно разселване на благородни елени и елени лопатари в сътрудничество с ЛРД Крумовград и Кърджали, опитно възстановяване на диви коне за управление на пасищата и развитие на екотуризъм. Тези дейности са част от общоевропейската инициатива "Rewilding Europe": http://www.rewildingeurope.com/.

Целите на фондация "По-диви Родопи" са:

  • Да съдейства и да осъществява  възстановяването и опазването на природата, природосъобразните процеси и биоразнообразието  в сътрудничество с природозащитни организации, държавни и общински органи и физически и юридически лица;
  • Да възстановява разнообразието на живота, за да може всички да му се наслаждават, както и да бъдат търсени нови начини хората да печелят честно от дивата природа;
  • Да намира нови икономически начини за финансова подкрепа на дивите територии; 
  • Да съдейства за въвеждането и осъществяването на устойчиво биологично земеделие и да стимулира търговията и консумацията на  биопродукти;
  • Да стимулира и подобрява устойчивия екотуризъм в България в сътрудничество с местни предприемачи, регионални (туристически) организации и международни агенции;
  • Да търси по-нататъшно международно сътрудничество и да ангажира местни и чуждестранни физически и юридически лица, държавни и общински организации, за осъществяване целите, проектите и програмите на Фондацията

Ако искате да подкрепите фондация "По-диви Родопи" и нейните дейности в Източните Родопи, станете наш дарител.

Ферми и винарни

Винарска изба „Ямантиев“ - Ивайловград Избата е изцяло частна...

Прочети още

Кулинарен пътеводител за Източните Родопи

Знаете ли какво е гюзлеми? Опитвали ли сте заешка баница  или пълнена тиква...

Прочети още