Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=5 limit 1)

Семинар "България и Аз" - декемврийско издание

Семинар на тема „България & АЗ" разяснява на 20 младежи ролята им за развитието на гражданското общество

Програма Еразъм+

Дата: Декември 2021 г.

Водещ на събитието: Марина Димова

Проект Портал Европа

В края на месец декември се проведе поредното обучение на тема „България & АЗ", по проект „Портал Европа“ на Сдружение „Нови перспективи за развитие“, финансиран по Програма „Еразъм+”, КД3 „Подкрепа за реформиране на политиките”.

Проект Портал Европа

Групата от 20 младежи посетиха град Златоград. Програмата на семинара следваше строгата рамка на проекта като се редуваха практическа и теоретичната част и се дискутираха отговорите на въпросите, свързани с последователна и устойчива младежка политика в България и как функционират публичните институции.

Проект Проект Европа

Бяха разгледани и използвани съответните национални и европейски документи, като Закон за младежта, Национална стратегия за младежта (2012 - 2020), Обсъждания на новата Национална стратегия за младежта (2020-2030) #ЗаЕдно и Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Проект Проект Европа

Темата на фокус групите бе свързана с източници, селекция и анализ на информация, насочена към приоритети пред младите граждани в България. Ролевите игри, свързани с,активния и пасивния гражданин и младежкото овластяване спомогнаха за отличната работна атмосфера на групата.

Младежите отговаряха и на въпроси, свързани с интересни факти за България и обществен живот в страната. Семинарът включваше още решаване на казуси от българската действителност, с фокус върху личната и обществена отговорност както и разговор за фалшивите новини и език на омразата.

В семинара бе предвидена и културна програма в Етнографския комплекс – Златоград.

Проект Портал Европа

Природни феномени

Вкаменената гора   Местоположение: Намира се в землището на село Равен...

Прочети още

Възстановяване на елен лопатар

„Новото тракийско злато“, Националното ловно рибарско сдружение – Съюз...

Прочети още