Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=5 limit 1)

Младежки Екоклуб

Опазването на „зеленото злато“ - уникалното биоразнообразие на Източни Родопи е ключово за философията на „Новото тракийско злато“ (НТЗ) , а въвличането на младите хора в дейности по опазването и популяризирането на природното богатство е гарант за устойчивостта на постигнатите резултати и за зеленото бъдеще на планината.

С реални дейности за опазването и популяризирането на биоразнообразието на Източни Родопи младите хора опознават естествените процеси и взаимовръзки в природата и осъзнават отговорността си за опазването им. Поради това НТЗ активно въвлича в дейностите си по компонент дива природа и биоразнообразие членовете на Екоклуба при Народно читалище „Обединение“ - гр. Кърджали.

Екоклубът е създаден през 2008 г. в рамките на проект „Бъдеще за чаплите”, изпълняван от читалище „Обединение“ - Кърджали под ръководството на Христо Христов, понастоящем координатор по дива природа на проекта „Новото тракийско злато“.  В клуба членуват 20 ученици от гр. Кърджали, обединени от идеята да спасят уникалната чаплова колония в центъра на града.

Впоследствие те активно се включват в дейностите по компонента дива природа и биоразнообразие в „Новото тракийско злато“ и в природозащитни дейности на други организации, работещи за опазването на биоразнообразието на Източни Родопи.

 

Природозащитна бригада Маджарово (април 2011):

 • Извършено е преброяване и оценка на стадата едри тревопасни животни, отглеждани по природосъобразен начин в района на Маджарово (Родопско късорого говедо, Българско сиво говедо и Каракачански коне)
 • Събиране и обработка на данни от GPS –радио яки, поставени на каракачанските коне
 • проучване на местообитанията на стадо диви каракачански коне в района на Маджарово.
 • Изграждане на кошара за стадо Родопско късорого говедо по традиционен начин
 • Изграждане на индивидуална хранилка на двойка египески лешояди.
 • Мониторинг на лешояди
 • Почистване на коритото на р. Арда в района на Маджарово

 

Природозащитна бригада в района на село Сбор, Община Крумовград (август-септември 2011)

 • Районът е проучен и картиран. Въз основа на натрупаните данни от проучването на местообитанията на каракачанските коне в района на Маджарово през април 2011 г. бе избрано най-подходящото място за изграждане на адаптационна ограда за настаняване на тарпаните.
 • Изграждена е адаптационна ограда и електропастир на избраното място
 • Разработена е бланка за мониторинг и е проведено наблюдение на адаптацията на тарпание

 

Дни на тарпана 2012 в с. Сбор, Община Крумовград (27-29 април 2012)

 • Участие в организацията и провеждането на Тарпанските дни в с. Сбор

 

Маркиране на пътеки за вело- и екотуризъм

Участие в Природозащитна Академия Картали 2011 г., организирана в рамките на Life + проект на БДЗП за опазване на царския орел и ловния сокол.

В рамките на Природозащитна Академия Картали 2011. е направено подхранване на лешояди с един умрял кон и са поставени два фотокапана в непосредствена близост до мършата. Снимките и клиповете, заснети от фотокапаните са представени пред участниците в Природозащитната Академия.

Участие в среднозимно преброяване на водолюбивите птици по язовири Кърджали, Студен Кладенец, Ивайловград и река Арда като част от инициативата на Wetland International за преброяването на водолюбивите птици в северното полукълбо.

Мониторинг на обикновените видове – инициатива на БДЗП

Извършени са две теренни проучвания на птиците в района на с. Островица, общ. Кърджали.

Виж тук за работата на Екоклуба през април 2011 в Маджарово, а тук – за Дните на тарпана, в чиято подготовка и провеждане активно участваха

Веломаршрут Рудопия

Разработен и маркиран на сдружение "Байкария". 440 км дължина, смесено каране...

Прочети още

Кулинарен пътеводител за Източните Родопи

Знаете ли какво е гюзлеми? Опитвали ли сте заешка баница  или пълнена тиква...

Прочети още