Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=23 limit 1)

България и Аз - Златоград

Семинар "България и АЗ" - дейност по проект "Портал Европа"

Програма Еразъм+

Дата: 26 октомври 2021 г.

Водещ на събитието: Марина Димова

Проект Портал Европа

В средата на месец октомври се проведе поредното обучение на тема „България & АЗ"; ,по проект „Портал Европа“ на Сдружение „Нови перспективи за развитие“, финансиран по Програма „Еразъм+”, КД3 „Подкрепа за реформиране на политиките”.
Този път група от 20 младежи посетиха град Златоград. Програмата на семинара следваше идейната рамка на проекта като се редуваха практическа и теоретичната част.

Проект Портал Европа

Младежите разгледаха Държавно устройство на България и дискутираха за ролята на българските институции. Темата на фокус-групите бе свързана с приоритети пред младите граждани. Ролевите и състезателни игри спомогнаха за отличната работна атмосфера.
Младежите отговаряха на въпроси, свързани с интересни факти за България, подреждаха пъзели с българския герб, традиционната шевица и най-известния български университет.
Семинарът включваше още решаване на казуси от българската действителност, с фокус върху личната и обществена отговорност както и разговор за фалшивите новини и езика на омразата.

Проект Портал Европа

Групата имаше възможност да се разходи из Етнографския комплекс, да надникне зад завесата на позабравените занаяти, като младежите опознаят по-отблизо бита на българина.

Приемането на новите Ковид -ограничения попречиха на провеждането на планираните семинари в с.Кирково и в град Пловдив. Екипът на проекта се надява, че младежите все така с ентусиазъм ще се включват в предстоящите дейности по Проекта при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Маджарово

Маджарово е малък град, разположен в североизточната част на Източните...

Прочети още

Защитени зони по Натура 2000

Централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното...

Прочети още