Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=23 limit 1)

Обучение - младежка активност

Европейският проект „Портал Европа“ с фокус върху младежката активност

Програма Еразъм+

Дата: Декември 2021 г.

Водещ на събитието: Марина Димова

По време на зимната ваканция, през месец декември, се проведе последното обучение на тема „България & АЗ" ,по проект „Портал Европа“ на Сдружение „Нови перспективи за развитие“, финансиран по Програма „Еразъм+”, КД3 „Подкрепа за реформиране на политиките”.

Проект Портал Европа

В град Златоград групата от 20 младежи разглеждаха своята ролята за развитието на гражданското общество в България на фона на различни политически, икономически и социални промени в страната.

Семинарът предвиждаше практическа част, в която всеки участник имаше възможност да развие собствена гледна точка по разисквания аспект на днешните младежки потребности като получи и практически съвети как да представят и защитават своите позиции. Обучението включваше още решаване на казуси от българската действителност, с фокус върху личната и обществена отговорност както и разговор за свободата на медиите в България.

Проект Проект Европа

Особено широко бе дискутирана темата за липсата на младежка активност, като реален проблем на нашия район Кърджали.

В този заключителен семинар на тема „България & АЗ" екипът на проекта бе поканил, участници, млади хора, с ясна идея за бъдеща реализация в различни области, предимно млади предприемачи. Разказвайки лични истории те достигнаха адекватно до връстниците си, а резултатът бе осъзнатата нуждата от постоянно себеразвитие и самоусъвършенстване като лична и обществена инвестиция в българското и европейско общество.

Проект Проект Европа

За участие в семинар бяха привлечени мотивирани младежи, желаещи да работят за подобряване на демократичното и европейското разбиране в общностите на населеното място, в което живеят, младежи с опит в младежки проекти и често ангажирани в социални и граждански инициативи.

В теоретичната рамка бяха разгледани и използвани основни национални и европейски документи.

Не бяха пропуснати и игрите за опознаване и ролевите игри, свързани с активния и пасивния гражданин и младежкото овластяване. Младежите участваха във викторина, свързани с интересни факти за България и обществен живот в страната.

В рамките на проекта „Портал Европа“ предстоят още четири обучителни семинари "ЕС & АЗ", в които участниците ще подобрят компетенциите си за развитие на знанията, мобилността, заетостта и социалното включване като фокусът ще е насочен към европейската ни идентичност и европейското гражданство.

Проект Портал Европа

Исторически забележителности

Дяволският мост (Шейтан Кюпрю) Местоположение: Намира се на около 5 км...

Прочети още

Ферми и винарни

Винарска изба „Ямантиев“ - Ивайловград Избата е изцяло частна...

Прочети още