Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=5 limit 1)

Екипът на проект НТЗ

Arda river

 

Франк Зандеринк  - ръководител проект

Франк е роден през 1962 г. Завършил е Аграрния университет във Вагенинген, Холандия (горско стопанство със специализация по дива природа и управление на  природата). Работил е за Грийнпийс-Холандия; WWF-Замбия по проект за влажната зона Чикуни (Chikuni); за доброволческа организация (VSO/Великобритания) по „Адаптиране на работните практики в природните ресурси"; като директор във фондация и природен образователен парк DE KLEINE AARDE. Понастоящем е член на мениджърския екип на фондация АРК, координатор на проекти за възстановяване на природата в Латвия, България и Хърватска. Координатор и председател е на фондация Rugvin. Франк има специални интереси към дивата природа и подводния свят. Владее английски, немски, холандски, френски, испански, индонезийски, а отскоро и български.

E-mail: frank.zanderink(@)ark.eu, 00-31-26-3635444

Дарко Знаор, Авалон - втори ръководител на проект НТЗ

Роден: 1966 г

Езици: Английски, хърватски, начално ниво на холандски и български

Образование и квалификации: Докторат в областта на науките за опазване на околната среда

Професионален опит: Пионер в областта на биоземеделието в Хърватия, България и района на бивша Югославия. Опитен международен експерт по проекти, свързани с развитие на селски райони и биоземеделие в 25 страни. Ръководител и/или консултант за Световната Банка, ООН агенции, ЕС, няколко универсистета и правителствени агенции. Проектите включват политически анализ и развитие на земеделието, образование, обучения и проучвания.

Интереси: Екологични и икономически последици от преминаването към биоземеделие в големи мащаби

 

Bite me

 

Йохан Бекхаус, координатор туризъм и комуникации 

Роден: 1954 г

Езици: Холандски, немски, английски, малко френски и испански

Образование и квалификации: Биология и екология

Професионален опит: АРК, WWF, SOVON Холандски център за орнитология, Европейски център за преброяване на птиците

Интереси: Наблюдаване на птици и диви животни, четене, билярд

 


 

Владислав Попов - координатор биоземеделие

Доц. д-р Владислав Попов е роден в България през 1967 г. Завършва магистратура в България (ВСИ-Пловдив) през 1993 г. и Холандия през 1995 г, а впоследствие придобива степента “доктор” от Университета на Западен Сидни, Австралия в областта на превенцията на замърсяването на водните ресурси от селскостопански пестициди. Експерт в областта на биологичното земеделие и агроекологията, с опит в множество проекти и програми на ЕС в Централна и Източна Европа (България, Румъния, Унгария), Кавказкия регион (Армения, Грузия, Азербайджан), Централна Азия (Таджикистан) и Африка (Гана). От 1996 г. доц.д-р Попов е преподавател и научен работник в Аграрния университет в Пловдив, а от 2006 г и директор на Агроекологичния център при АУ. Той е управител на българския клон на фондация Авалон-Холандия и като такъв изпълнява координационна функция за проектите на Авалон в Централна и Източна Европа. Има професионални интереси в областта на биоземеделието и опазването на околната среда. Владее отлично английски и руски език. E-mail: vpopov_bg(@)yahoo.com , тел +359 887 788 412

Arnhem

 

Фоко Ерхарт, координатор дива природа и природосъобразно пашуване

Роден е през 1968 г в Росмален, Холандия. Има бакалавърска степен по управление на води и ландшафт. Работил е по управлението и популяризирането на проекта на АРК в ‘Gelderse Poort’ в Холандия (пет района с общо 150 броя едър рогат добитък и 150 коня). Ръководил е проекти на АРК в България.
Основна професионална дейност:
* 1992-1995  -  Професионално преброяване на птици в Холандия за SOVON. Координиране на 150 доброволци-преброители в “Gelderse Poort”
* 1995-1996  -  Координатор на  нов проект за естествено пашуване в “Meinerswijk” близо до Арнем, финансиран от WWF. Популялизиране на екотуризма в “Rijnstrangen” близо до Арнем.
* 1997-2003  -  Координатор на пет проекта за естествено пашуване в Холандия
*  2003->    Координатор на проект за естествено пашуване късорого родопско говедо в Маджарово, Източните Родопи; Управляване на стадо и ПР в Gelderse Poort


Христо Христов - координатор дива природа и природосъобразно пашуване

 Христо е завършил ветеринарна медицина в Тракийския университет - Стара Загора. От 1988 г. работи за опазването на биоразнообразието и за устойчивото развитие на Източни Родопи. Един от основателите на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и на Природозащитен център Източни Родопи. В рамките на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието и като експерт по природозащита на БДЗП в Източни Родопи активно работи за създаването на съвременната мрежа от защитени територии в Източните Родопи, за опазването на биоразнообразието, за мониторинга и опазването на лешоядите и грабливите птици в района и за запазването и разпространението на редките местни породи (каракачански овце, коне, кучета, късорого родопско говедо). Работил е за WWF – Гърция по картирането на грабливите птици в Природен парк Дадя, Гърция и като ландшафтен специалист към проекта Родопи на ПРООН.

E-mail: grifonvul(@)abv.bg, тел +359 886 059 917

 

Стефан Аврамов, експерт по биоразнообразие

Стефан е роден през 1967г. Завършил е Факултет по ветеринарна медицина на Тракийския университет. Ангажиран е с природозащитни дейности от 1987, когато още като студент се включва в дейности за опазване на лешоядите в Източните Родопи. Участвал е в създаването на съвременната мрежа от защитени територии в Източните Родопи по проект на Българо-швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие. Участвал е в няколко успешни кампании на български неправителствени организации за подобряване на множество закони - за биологичното разнообразие, лова, рибарството, защитените територии, горите.
Един от основателите през 1988 на Българското дружество за защита на птиците. Представител на българските екологични неправителствени организации в Националния ловен съвет към Изпълнителната агенция по горите; член на Европейската секция на Дружеството за консервационна биология (SCB); на Световната работна група за защитените територии към Международния съюз за защита на природата (WCPA/IUCN), както и. на работната група за европейската стратегия за биоразнообразието към Европейския хабитатен форум.

E-mail: sga(@)escom.bg, тел +359 886 605 410

Devil's bridge

 

Михаела Кирчева - координатор устойчив екотуризъм

Михаела е родена през 1978 г. Завършва Международен туризъм във Варна. Квалифицира екотуризъм, създаване на програми в ЕС, SEO и дигитален маркетинг. Работи в сферата на туризма от 1998 г. От 2005 г се посвещава на развитието на Източните Родопи като дестинация за алтернативен туризъм. Бивш зам.председател на Съвета по туризъм към община Кърджали и настоящ член на Българска асоциация за алтернативен туризъм, със солиден опит в устойчивото развитие и управлението на дестинации. Понастоящем управлява туристическа агенция, къща за гости, блог за Родопите и е координатор туризъм в проект "Новото тракийско злато". Владее английски, френски и руски. Нейни хобита са фотография, музика и кулинария.

E-mail: mihaela.kircheva(@)gmail.com, тел +359 887 831 026


 

 

Хилда Феенстра, Авалон – ПР и комуникацииХилда е завършила журналистика през 1995 година. След десетгодишен репортерски стаж  в Холандското национално радио започва кариерата й на комуникационен експерт. Работила е в комуникационната сфера близо десет години – като съветник, медиен експерт и мениджър в правителствени и неправителствени организации, след което отново прави промяна в кариерата си. Сега Хилда е самостоятелен експерт в сферата на устойчивото развитие, като използва, разбира се, комуникационните си умения при изпълнението на различните задачи. Затова и работата й за Авалон й съответства чудесно.

 

 

 

Ива Тончева, ПР и комуникации

Ива е завършила журналистика във Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет. Има дългогодишна журналистическа практика в Българската телеграфна агенция и Българската редакция на Би Би Си. 

Един от сътрудниците на Горичка, първата инициатива в България за зелен начин на живот. Има опит и като медиен и комуникационен експерт по различни проекти, най-вече в областта на устойчивото развитие, опазването на околната среда, биопродуктите.

E-mail: iva.tontcheva(@)taofes.eu, тел + 359 884 266 804

 

 

 

 

Природни феномени

Вкаменената гора   Местоположение: Намира се в землището на село Равен...

Прочети още

Възстановяване на елен лопатар

„Новото тракийско злато“, Националното ловно рибарско сдружение – Съюз...

Прочети още