Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Български държавни институции и организации:

Министерство на земеделието и храните

http://www.mzh.government.bg

/отдясно препратка биологично земеделие/

 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 към мзх

http://prsr.government.bg/

 

Европейска комисия – страница на директорат земеделие и развитие на селските райони

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_bg

 

Национална Служба за Съвети в Земеделието

http://www.naas.government.bg/

 

Изпълнителна Агенция “Българска служба за акредитация”
www.nab-bas.bg

Резервати

Резерват Вълчи дол Резерватът Вълчи дол е единственият строг резерват в...

Прочети още

Екопътеки

Екопътека от Болярци до ПерпериконОбцина Кърджали, Източни РодопиПреди...

Прочети още