Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Защитена местност ”Ликана”

ЗМ Ликана  е с площ 3 ха. Обявена е със заповед № РД-328 от 08.05.1992г. на Министерството на околната среда и водите.

Защитената местност “Ликана” обхваща характерни ландшафти в землището на с. Свирачи, община Ивайловград. Създадена за опазване на естественото находище на орхидеята дремников главопрашник.

Тук, на малка площ, се срещат голям брой редки и защитени растения. ”Ликана” е царство на орхидеите. В нея растат  15  вида от тези красиви цветя, сред които пеперудоцветният салеп (Orchis papilionaceaе), включен в Червената книга на  България, орхидеята пирамидален анакамптис (Anacamptis pyramidalis), двурогата пчелица (Ophris cornuta), която е  една от най-оригиналните български орхидеи. Цветовете й поразително приличат на насекомо. В България орхидеята дремников главопрашник (Cephalanthera epipactoides )  се среща единствено в защитената местност “Ликана”. Други редки видове, срещащи се тук, са върбинковата  какула (Salvia verbenace) и монпелийската телчарка (Polygala monspeliaca).

 
 
 
 
 

Трансродопи - маршрут за пешеходен и велотуризъм

Маршрутът тръгва от Триград през Кърджали стига до Ивайловград. Връща се обратно...

Прочети още

Туристически забележителности

Тази част на сайта описва богатствата на Източните Родопи. Като говорим за...

Прочети още