Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Защитена местност ”Ликана”

ЗМ Ликана  е с площ 3 ха. Обявена е със заповед № РД-328 от 08.05.1992г. на Министерството на околната среда и водите.

Защитената местност “Ликана” обхваща характерни ландшафти в землището на с. Свирачи, община Ивайловград. Създадена за опазване на естественото находище на орхидеята дремников главопрашник.

Тук, на малка площ, се срещат голям брой редки и защитени растения. ”Ликана” е царство на орхидеите. В нея растат  15  вида от тези красиви цветя, сред които пеперудоцветният салеп (Orchis papilionaceaе), включен в Червената книга на  България, орхидеята пирамидален анакамптис (Anacamptis pyramidalis), двурогата пчелица (Ophris cornuta), която е  една от най-оригиналните български орхидеи. Цветовете й поразително приличат на насекомо. В България орхидеята дремников главопрашник (Cephalanthera epipactoides )  се среща единствено в защитената местност “Ликана”. Други редки видове, срещащи се тук, са върбинковата  какула (Salvia verbenace) и монпелийската телчарка (Polygala monspeliaca).

 
 
 
 
 

Проект Слънчевата ферма

Проект "Слънчевата ферма - учене чрез преживяване" Център Ринкър към...

Прочети още

Какво е Новото тракийско злато

"Новото тракийско злато” (НТЗ) в периода 2009-2014г е българо-холандски проект...

Прочети още