Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Защитена местност “Патронка”

Патронка се намира на южния бряг на река Арда, източно от гр. Маджарово.  Това е една от най-живописните и недостъпни части от долината на Арда, където брегът на реката е много стръмен и силно пресечен. Сред дъбовите гори мозаечно са разположени открити площи, скални комплекси, единични скали и сипеи.

Тук гнездят около 77 вида птици, от които 24 са в Червения списък на Европа. В Патронка има около дузина гнездящи  двойки от редкия белоглав лешояд (Gyps fulvus), който в България свива гнездо само в Източните Родопи. Египетскиат лешояд, черният щъркел, скалната зидарка, ястребогушото коприварче и градинската овесарка са сред интересните птици, които привличат тук бърдуочърите. 

Двойка видри  живее на брега на реката и често може да бъде видяна през деня да си играе в реката.

Скалите са покрити с редкия родопски силивряк (Haberlea rhodopensis) , а на откритите места можете да видите орхидеята пръчовка (Himantoglossum carpinum), регионалния ендемит тракийски магарешки бодил (Carduus thracicus),  както и рядката черноморска ведрица (Fritillaria pontica). Срещат се и популации на шипобедрената и шипоопашатата костенурка.

Защитената местност е много малка и не препоръчваме да се влиза вътре, за да не обезпокоявате гнездящите птици. Имате добра гледка от две места (1. Google Earth координати: 41 38' 45''N 25 52' 28'' E, 2. GPS координати& 41 38' 35''N 25 53' 33'' E), откъдето ще можете да се насладите на летящи и гнездящи белоглави лешояди, на скален дрозд и син скален дрозд, а при късмет  - на тракийски кеклик и морски орел. Най-добри гледки можете са имате следобед,  когато слънцето осветява скалите със западно изложение.

IV категория от IUCN                         Площ: 180 ха

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Българско сиво говедо

Българско сиво говедо е стара местна притивна порода. Според краниологични...

Прочети още

Възстановяване на елен лопатар

„Новото тракийско злато“, Националното ловно рибарско сдружение – Съюз...

Прочети още