Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Вкаменената гора

Местоположение: Намира се в землището на с. Равен (Момчилградско), в дълбок дол, наричан от местните хора Габъз дере. “Дърветата” се простират от двете страни на дола в продължение на 120 м. Представляват двадесетина пъна, с вид на обгорели от огън дървета. Високи са до 1 – 1,5 м. и са с дебелина 0,4 – 0,6 м. В напречното сечение на дънерите ясно се различават годишни кръгове. Равенската гора е уникална с това, че дърветата са прави. Друга такава няма открита в България.

Произход: Смята се, че Вкаменената гора е на възраст от около 30 млн години и е резултат от подводна вулканична дейност и външни земни сили.

Съществуват две мнения за оформянето й. Според едното, тя няма биологичен произход, а е образувана от седиментни скали, съставени от плътно споени фини песъчинки и стари скални късове. Второто мнение застъпва тезата, че това е било гора, разположена на крайбрежието на древното терциерно море, или край някой остров. При започналата интензивна вулканична дейност тази гора е била частично засипана и изгорена от горещия материал. Част от дърветата обаче са се съхранили, затрупани от този огромен вулканичен материал. Високата температура е овъглила цели дървета или части от тях. При някои се е съхранил скелета на дървото. През по-късните етапи на вулканичната дейност, през тези скелети са протичали води, носещи със себе си кремъчно вещество и са запълнили кухините. Така са се получили вкаменените дървета.

Статут: Вкаменената гора е обявена за защитен обект, категория “природна забележителност” през 1970 г. Заема площ от 75 дка. Разположена е в поддържан резерват Боровец, имащ за цел съхранение на формации от черен бор и Вергилиев дъб. В миналото дънерите са били по-високи. За съжаление същите сили, които са създали Вкаменената гора, продължават да действат и да я разрушават. Ако не се вземат мерки, дърветата съвсем ще изчезнат.

Достъп: С автомобил по главен път Момчилград – Крумовград и се отбива при табелата за село Татул. На около 2 000 м от асфалтов път. Възможните пешеходни маршрути са през Нановишка река край село Гургулица, от село Татул и от село Нановица. По протежение на дерето се забелязват много изсечени в скалите трапецовидни ниши и други съоръжения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Природни феномени

Вкаменената гора   Местоположение: Намира се в землището на село Равен...

Прочети още

Ферми и винарни

Винарска изба „Ямантиев“ - Ивайловград Избата е изцяло частна...

Прочети още