Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Взаимодействие между пестицидите и други фактори, имащи ефект върху пчелите

Резултати от проект под наблюдението на

Европейската Агенция за Безопасност на Храните (EFSA)

Септември 2012

 

Report (1.6 Mb) Project developed under the procurement project CT/EFSA/PRAS/2011/02

Резюме

Пчелите са важни за опрашването на културните и диви растения. Промените в земеделието се отразяват на опрашителите, напр. хранителната стойност на полена се отразява на физиологията на подрастващите пчели. Но паразитите и болестите могат да се отразят неблагоприятно на пчелните популации. Какво сочат данните натрупани досега от научните изследвания по проблема? Задължително се вземат под внимание следните фактори:

  • Значението на различните пътища на излагане на риск на пчелите спрямо общата опасност от пестицидите.

  • Кратността на излагане на риск от пестициди, вкл. от лекарства или кумулативен ефект.

  • Връзката между болестите и чувствителността на пчелите към пестицидите.

Остатъците при еднократна доза (ОЕД) бяха идентифицирани за директно претоварени от пръскания с пестициди пчели, полен и нектар. Те бяха комбинирани с нивата на поемане от пчелите, за да се определи относителното значение на различните пътища на поемане на пестицидите според тяхната възраст. Най-рисков е нектара, който е директно засегнат от пръскането и то най-вече върху пчелите-събирачи, а не толкова върху пчелите в кошера.

Но има и други източници и начини на замърсяване, които изискват допълнителни проучвания:

  • Ако се разпръсква прах при сеитбата на третирани с пестициди семена.

  • Поемане на остатъци от пестициди чрез инхалация на места за съхранение на растителна продукция или от замърсена вода.

  • Восъчните основи могат да бъдат сериозен източник особено за липофилните химикали. Прополисът вероятно натрупва най-малко остатъци.

Пчелите могат да бъдат изложени на ‘коктейл’ от пестициди, чрез неколкократни пръскания с различни пестициди, или повторни пръскания с един системен пестицид, или събиране на полен и нектар и разполагане в колонията, или пръскане в кошерите от страна на пчеларите.

При прилагане на инсектициди и фунгициди спрямо насекомни неприятели, остатъците им в нектара проникват в последствие и в организма на пчелите. Някои комбинации от фунгициди и пиретроидни средства за борба с вароатозите (като флуметрин и флувалинат) могат да оказват негативен ефект, но това се нуждае от допълнително проучване. Неотдавнашни данни също сочат, че антибиотиците, използвани в кошерите, могат да повишат чувствителността на пчелите към органофосфорните, пиретроидните и неоникотиноидните инсектициди.

Отчитат се многообразни фактори, които въздействат на имунната устойчивост на пчелите, вкл. качеството на поленовата храна, наличието на болести от рода на N ceranae, или неприятели като Вароа, и третирането на кошерите с пестициди. Дългото задържане на пчелите в кошерите и храненето през зимата също оказват влияние върху стреса и върху индивидуалната и групова имунна устойчивост. Ефектът от качеството на храната върху имунната устойчивост и способността за разграждане на ксенобиотиците в организма на пчелите е важен и за устойчивостта към заболявания. Засега няма ясно установена връзка (при полски изследвания) между подлагането на пчелите на въздействие на пестициди и увеличената им чувствителност към заболявания, затова са необходими още изследвания.

 

Публикувано на: 14 септември 2012

Вижте също:

Резервати

Резерват Вълчи дол Резерватът Вълчи дол е единственият строг резерват в...

Прочети още

Родопско късорого говедо

Родопско късорого говедо е най-малобройната порода говеда в България. То е...

Прочети още