Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Сертифициращи организации и фирми:

ИНФОРМАЦИОНЕН РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ДАОСЪЩЕСТВЯВАТ КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО

 

(Информационният регистър се публикува на основание чл. 16, ал. 3, т. 4 на Закона за Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, oбн., ДВ, бр. 96 от 28.11.2006 г., в сила от 1.01.2007 г.)

 

1. “ Балкан Биосерт ” ООД кодов номер: BG-02

Aдрес: гр. Пловдив 4000, ул. “Христо Г. Данов” №13 тел.: 032 / 62 58 88 факс: 032 / 62 58 18 kunchev@gmail.com www.balkanbiocert.com

Лице за контакт: Красимир Кунчев - управител

 

2. “ QC&I Интернешънъл Сървисиз ” АД кодов номер: BG-03

Адрес: гр. Пловдив 4000, бул. “Васил Априлов” №23, ет. 3

тел./факс: 032 / 64 92 28 , GSM: 0897 90 16 80 ; 0896 61 03 83

office@qci.bg

www.qci.bg

Лице за контакт: Анна Карова – изпълнителен директор

 

2. “ СЕРЕС – Сертификация на екологични стандарти” ООД ( CERES – CERtification of Environmental Standards GmbH ) кодов номер: BG-04

Седалище: Фордерхаслах 1, 91230 Наппург, Германия тел.: +49 / 915 8928 29 2 факс: +49 / 915 8928 9862

Лице за контакт: Албрехт Бенцинг –управител

Адрес на управление в България: гр. София, бул. „Иван Гешов” №15 тел./факс: 02 / 953 02 64 GSM: + 0889 775 265 .

bioxm_bg@yahoo.com www.ceres-cert.com

Лицa за контакт: Димитринка Чанова –представител за България и инспектор Ивелин Чанов – представител за България и инспектор

 

4.  „ЛAКОН” ООД (LАCON GmbH) кодов номер: BG-05

Седалище: Брюнлесвег 19, Д-77654 Офенбург, Германия тел.: +49 / 781 9193 732 факс: +49 / 781 9193 750

Лице за контакт: Хайнц-Йоахим Коп - директор

Адрес на управление в България: гр. Лясковец 5140, ул. „Пролет” №17 тел./факс: 0619 / 231 87 GSM : 0888 65 63 27

laconbg@gmail.com b_cert@yahoo.co.uk www.b-cert.com

Лице за контакт: Юлиан Маринов – представител за България

 

5.  “БИ СИ ЕС ОЕКО - ГАРАНТИ” ООД (BCS Oko-Garantie GmbH) кодов номер: BG-06

Седалище: Цимберщрасе 21, 90402 Нюрнберг, Германия тел.: +49 (0) 911 42 43 90 факс: + 49 (0) 911 49 22 39

Лице за контакт: Петер Грош – главен мениджър

Адрес на управление в България: гр. София 1000, бул. „Александър Стамболийски” №27 Б тел./факс: 02 / 988 02 76 и 02 / 988 02 59 GSM : 0888 503 478

bulgaria@bcs-oeko.com www.bcs-oeko.com

Лице за контакт: Мариана Милтенова –представител за България

6.  ДРУЖЕСТВО “КОНТРОЛ ЮНИОН СЕРТИФИКЕЙШЪНС” (Control Union Certifications B.V.)

кодов номер: BG-07

Седалище: Юферстраат 9, 3011ХL, Ротердам, Нидерландия

Лице за контакт: Хенк-Ян Сичма

Тел.: + 31 10 2823308, Факс: + 31 10 2823314

Адрес на управление в България: гр. Варна 9000, ул. „Граф Игнатиев” 40

Тел.: 052 / 66 55 903, Факс: 052 / 60 04 53

sales@fidelitas.bg www.controlunion.com

Лице за контакт: Бисер Дивери – представител за България

 

7.  А СЕРТ Европейска организация по сертифициране" АД ("А CERT European organization for certification S.A.) кодов номер: BG-08

Седалище: ул. "Тилос" №2, 54638 Солун, Гърция

Тел.: + 359 (2) 402 87 75 , Факс: + 359 (2) 980 50 89

Лице за контакт: Илиас Калфас - генерален директор

Адрес на управление в България: гр. София 1000, ул. „Света София” №8, ет. 4, кантора 7. Тел.: + 359 (2) 402 87 75 Факс: + 359 (2) 980 50 89

info@a-cert.org

www.a-cert.org

Лице за контакт: Илиас Калфас – генерален директор

 

8.  “БИОАГРИЧЕРТ” ООД

(Bioagricert Ltd.)

кодов номер: BG-09

Седалище: ул. „Деи Макабрача” № 8/3-4-5, 40033 гр. Казалекио ди Рено (Болоня), Италия

Тел.: + 39 / 051 56 21 58, Факс: + 0039 / 051 56 42 94

info@bioagricert.org

Лице за контакт: Федерико ди Биазе –президент

Адрес на управление в България: гр. Пловдив 4000; бул. „Марица” № 122 Тел./факс: + 032 575 666

bioagricertsrl@abv.bg www.bioagricert.org

Лице за контакт: Янко Кавърджиев –представител за България

 

9.  „ИНСТИТУТ ЗА КОНТРОЛ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ” АД (Институт БиоЕллас)

кодов номер: BG-10

Седалище: ул. Кодриктонос 11 В

104 34 Атина, Гърция

тел:+30 210 8211940, факс:+30 210 8211015

info@bio-hellas.gr

Лице за контакт: Костас Диамантопулос –генерален директор

Адрес на управление в България: София 1000, ул. „Граф Игнатиев” № 7, вх. Б, ет. 3, ап. 10

Тел./факс: 02 / 980 07 55

bulgaria@bio-hellas.gr

www.bio-hellas.gr

Лице за контакт: Константинос Румелиотис-представител за България

 

10.  „СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД

кодов номер: BG-11

Седалище и адрес на управление:

София 1504, бул. „Цар Освободител” № 25А

п.к. 143

Тел.: 02 / 910 15, Факс: 02 / 981 81 43

temenuga.dimitrova@sgs.com

www.sgs.bg

Лицa за контакт: Теменуга Димитрова –координатор

Левчо Борисов – ръководител на Органа за сертификация на продукти

Българско сиво говедо

Българско сиво говедо е стара местна притивна порода. Според краниологични...

Прочети още

Защитени зони по Натура 2000

Централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното...

Прочети още