Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

“Гюмюрджински снежник”

 ЗМ “Гюмюрджински снежник” е с площ 1926,40 ха. Обявена със заповед № РД-153 от 21.02.2003 г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на Българо-швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие, Българското дружество за защита на птиците и Лесотехническия университет с цел опазване на вековни гори и находища на застрашени видове. Обхваща част от рида Гюмюрджински снежник и връх “Вейката” . Намира се на територията на община Кирково, в землищата на с. Долно Къпиново, с. Горно Къпиново, с. Чакаларово, с. Кремен, с. Шумнатица. Защитената местност включва букови, буково-елови и яворови гори на възраст над 100 години. Отделни дървета са по-стари от 300-400 години. Тук се срещат 11 растителни вида, включени в Червената книга на България. Сред тях са тисът, джелът и казашката хвойна. Това е единственото място в Източните Родопи където се среща застрашеният родопски крем (Lilium rhodopaeum ).

От птиците и животните, включени в Червената книга на България, тук могат да бъдат видяни скалния орел (Aquila chrysaetos), малкия ястреб (Accipiter nisus), осояда (Pernis apivorus), черния (Dryocopus martius) и белогърбия кълвач (Dendrocopos leucotos) и мечката (Ursus arctos).

 
 
 

Трансродопи - маршрут за пешеходен и велотуризъм

Маршрутът тръгва от Триград през Кърджали стига до Ивайловград. Връща се обратно...

Прочети още

Ивайловград

“Най-хубавото място във всемира,най-хубавият кът на този святе точно между...

Прочети още