Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=5 limit 1)

Археологически забележителности

Перперикон – Археологически комплекс 

Местоположение: Комплексът се намира на 20 км североизточно от гр.Кърджали и  на 2 км от село Горна крепост. Изсечен изцяло в скалите, той е  един от най-древните монументални мегалитни паметници в България. В него откриваме тракийското завещание, носещо спомена за бога на виното Дионис. Внушителен култов център, грандиозен архитектурен ансамбъл – това са само част от описанията на невероятния град.Прочети още


Храмът-утроба до с. Пъдарци

Местоположение: Намира се на 25 км от гр. Кърджали, високо в планината над хижа "Боровица", в скалистата местност Дънгардък кая (Кънтящият камък).

Описание: Това невероятно съоръжение от времето на траките е открито през април 2001 г. Мястото е безлюдно, а в близката околност се намират едни от най-големите комплекси на скални тракийски ниши в Източните Родопи (при селата Ненково и Дъждовница).

Прочети още

Womb cave
 

Светилището на Орфей при с. Татул

Местоположение: Намира на 15 км източно от гр. Момчилград в местността Асара край село Татул.

Описание: Това е вторият по значимост мегалитен паметник в Източните Родопи и един от уникалните тракийски мегалитни паметници в Европа. Впечатляващият култов комплекс в описан за първи път от Никола Иванов в „Мастанлийски окръжен вестник“ през 1933 г. Върху доминираща скала, до която водят изсечени в скалата стъпала, е оформена уникална куполна гробница с два гроба, които са били покрити с плочи.

Прочети още

Municipality of Momchilgrad
 

Антична вила „Армира"

  Местоположение: Намира се на 2 км  южно от Ивайловград.

Описание: Представлявала е внушителен комплекс от жилищни и стопански постройки, разположени на площ от 2200 м. Жилищната част е заемала площ от 978 кв. м. Обхващала е голям вътрешен двор, ограден от покрита галерия с колонада и басейн в средата. Около тях са били разположени помещенията за живеене – трапезария, дневна, кухня, спалня, баня и др.

Прочети още

Municipality of Ivaylovgrad
 

Древен некропол "Голямата могила", с. Свирачи

Местоположение: Разположена е на най-високото място в началото на днешното село Свирачи, община Ивайловград – специално избрано да се откроява, с отлична видимост във всички посоки, осигуряващо по-голяма близост до боговете.
Описание:
Смята се, че е „Голямата могила“ е била гробница на обитателите на вила „Армира“. Разположението на надгробната могила, начинът на изграждане и намерените при разкопките предмети от бита потвърждават безспорната връзка между двата обекта.

Прочети още


Долмен при село Пелевун

 Местоположение: На 2 км преди село Пелевун, община Ивайловград, непосредствено до пътя вдясно.

Представлява тракийска гробница, ориентирана в посока изток – запад, като входът е от изток. Състои се от голяма гробна камера, преддверие, предгробна камера и дромос, всички с правоъгълен план. Общата му дължина е 7,50 м. Долменът е с изключително сложен план, непознат сред проучените в България подобни паметници.

Прочети още


 

Тракийски комплекс "Глухите камъни"

Местоположение: На 6-7 км югоизточно от с. Малко градище. 

Описание: Един от най – големите култово – погребални комплекси в Източните Родопи. Възникнал е през ранножелязната епоха (XII – VI век пр. Хр.) и е бил използван през Античността и Средновековието. Разположен е върху четири скални масива, разделени от дълбоки проломи. Централно място заема изсечената в скалите гробница на виден представител на тракийската аристокрация. Двураменна стълба, по която е преминавало погребалното шествие, извежда до върха на скалата.

Прочети още

Municipality of Lyubimets

Късновъзрожденски гробища при село Планинец

Местоположение: На 2 км преди село Планинец, Ивайловградски регион, вдясно от пътя.
Описание:
Датират от края на 19 и началото на 20 век. Наброяват двадесетина добре запазени гроба, построени от грубо издялани каменни плочи, на някои са запазени надгробните плочи, върху които надписите са на гръцки. Различават се също фамилни и детски гробове. Добре са запазени местата за поставяне на свещите и други предмети, също изградени от камъни.
Статут:
Паметник на културата с местно значение.
Достъп:
Непосредствено до асфалтов път.


Крепостта „Асара“ (Калето или Чатал Кая)

Местоположение: на 2 км от село Рабово, община Стамболово

Описание: Останки от средновековна крепост Асара, която впечатлява с умелото вграждане на крепостта в непристъпните канари. Крепостните стени са споени здраво с хоросан, достигат дебелина до 2 м и височина до 6 м. Респектът към Асара се дължи на четирите огромни скални кули, заграждащи вътрешността й. Прочети още

Мегалитен паметник на културата „Кромлех“

Местоположение: Намира се на 12 км. северно от гр. Маджарово, в землището на с. Долни Главанак.
Описание:
Древно мегалитно съоръжение от VIII-VII век преди н.е – представлява оградено свещено пространство – каменен кръг, изолиран от външни сили, използван за древни религиозни свещенодействия.


Прочети още
Крепостта „Моняк“ (Мнеакос)

Местоположение: Намира се на 5 км  източно от гр. Кърджали до с. Широко поле, на 586 м надморска височина.
Описание:
Построена е през XII – XIII век. Тя е една от най-високо разположените и най-големи средновековни крепости в Родопите със защитена площ над 50 дка. Достъпът до нея е труден, защото теренът е стръмен, на места почти отвесен. Изградена е от ломен камък с бял хоросан.

Прочети още

 

Крепостта Патмос

  Местоположение: Намира се на левия бряг на река Боровица – срещу хижа „Боровица“. Териториално попада в границите на община Ардино.
Описание:
С добре запазени останки от крепостни стени, основи на кула и черква.
Статут:
Археологически обект с местно значение.
Достъп:
За да се стигне до крепостта трябва да се пресече реката с лодка. От брега до самата крепост пътят е 20 мин. 

Късно антична и средновековна крепост при с. Вишеград

Местоположение: Намира се на десния бряг на река Арда, на около 150 м от село Вишеград.

Описание: Средновековна крепост, с площ от 562 кв.м. Издига се на характерен връх с отвесно спускащи се към язовир Студен кладенец скали. Крепостната стена опасва върха от всички посоки. На места са запазени стени с височина до 7 м и ширина до 2 м.

Прочети още

 

 

Останки от тракийска крепост „Калето“

Местоположение: Намират се в местността Орлови скали, на около 4 км южно от град Ардино.

Описание: Стената на крепостта описва неправилен кръг с димаетър 67 м. Обхваща площ от 0,5 дка. Крепостта е градена без хоросан, поради което е изцяло разрушена, градежът се е свлякъл, а повърхността е осеяна с фрагменти от тракийска керамика.

Прочети още

 

 

Тракийска крепост при с. Лисиците

Местоположение: Намира се на 100 м южно от с. Лисиците, в местността Чит кая. Село Лисиците се намира на южния бряг на язовир Студен кладенец.

Описание: Стената от камъни без спойка прегражда северната достъпна част и огражда площ от 1 200 кв.м. В началото на крепостната стена се намира тюрбето Шахин дере, изградено с камък от крепостната стена.  Прочети още

 

 

 

Природни феномени

Вкаменената гора   Местоположение: Намира се в землището на село Равен...

Прочети още

Туристически забележителности

Тази част на сайта описва богатствата на Източните Родопи. Като говорим за...

Прочети още