Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=5 limit 1)

Възстановяване на елен лопатар

„Новото тракийско злато“, Националното ловно рибарско сдружение – Съюз на ловците и риболовците в България, Ловно-рибарското дружество „Сокол“-Крумовград и Сдружение на ловците и риболовците – Кърджали работят заедно за възстановяване на елена лопатар в Източните Родопи. През 2013 година над 50  елена лопатари бяха  разселени на териториите на дружина Тинтява към ловно-рибарско дружество - Крумовград и дружина Черноочене към Съюза на ловците и риболовците - Кърджали.

Целта на “Новото тракийско злато“ е стъпка по стъпка еленът лопатар да бъде възстановен в целите Източни Родопи.

Първите места за разселване бяха избрани след сериозно проучване, което включваше  оценка на качеството на местообитанията за елени лопатари и на готовността на местните  ловни дружинки да работят за възстановяването на вида и срещу бракониерството.

Еленът лопатар е бил широко разпространен в миналото по българските земи. Той е бил изобразен на няколко тракийски съкровища като Панагюрското и Луковитското, а негови костни останки са намирани в почти всички български праисторически населени места. Предполага се, че е бил изтребен от човека през ранното средновековие.

В началото на миналият век е започнало неговото възстановяване в България. По данни от 2012 година у нас има над 6500 елена лопатари. Над 1500 животни обитават района южно от язовир “Студен кладенец” – ловното стопанство „Студен кладенец” и околните му територии. Въпреки естественото саморазселване на вида в Източните Родопи бракониерите не позволяват вида да се възстанови на други места. Елените лопатари за Тинтява са взети от района на дивечовъдното стопанство „Студен кладенец“. Това е най- голямото находище в България, а може би и в Европа на елени лопатари без огради. Интересното за „Студен кладенец“ е, че там елените обитават територия, нa която има вълци.

Една от важните роли на елените-лопатари играят  е да поддържат мозаечния пейзаж на Източните Родопи, което е от огромно значение за опазването на богатото биоразнообразие на този регион. Остатъците от умрели елени лопатари са важна хранителна база за белоглавия, египетския и черния лешояд. Елените лопатари правят Източните Родопи по-привлекателни за туристи, а така се увеличават и доходите на местното население.

Еленът лопатар достига на дължина около 140 см и височина до 90 см. Нормалното тегло на мъжките елени е 60 -90 кг.  Женските са по-леки - около 40 килограма. Рогата на елена са разширени накрая във вид на лопати. Женските индивиди нямат рога. Космената покривка на гърба е тъмнокафява с бели овални петна и едри тъмни ивици по средата. Отстрани и по корема е по-светла. През лятото тя е ръждивокафява, а през зимата - почти сива. Възможно е да се срещнат бели (албиноси) и черни лопатари. Обитава равнинни и слабо хълмисти широколистни гори с обширни поляни, като предпочита окрайнините им. Еленът лопатар живее на стада от няколко женски с малките, а мъжките живеят отделно. Достига 20 – 25 годишна възраст. Храни се с тревиста, дървесна и храстова растителност. През сватбения период, който е през октомври и ноември, мъжките ожесточено се бият за женските.

Възстановяване на тарпан

Таксономия През 1784 г. Питър Бодърт дава на тарпана латинското име Equus ferus,...

Прочети още

Екопътеки

Екопътека от Болярци до ПерпериконОбцина Кърджали, Източни РодопиПреди...

Прочети още