Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=19 limit 1)

Проект Моето бъдеще

Проект "Моето бъдеще е в моите ръце"

Национална програма за младежта (2016-2020) към Министерство на младежта и спорта

Период на изпълнение: септември 2018 - март 2019 год.

Ръководител проект: Михаела Кирчева

Партньор: Областна администрация - Кърджали

Грантово финансиране: 27 343 лв.

проект Моето бъдеще е в моите ръце

АКЦЕНТИ:

Провеждане на 6 обучения "Младият гражданин в действие" в 6 общини на област Кърджали.

Провеждане на Кариерен форум в Кърджали с участие на ученици, родители и бизнес.

Провеждане на неформални срещи между младежи от различни населени места и използване на метода “връстник обучава връстник”, който се оказа изключително успешен за активизиране на младите хора.

Посещение на Народното събрание.

Дейности по организация, административно управление и финансов контрол.

Дейности за осигуряване на публичност и финално отчитане на проекта.

проект Моето бъдеще е в моите ръце

Резюме:

Активизиране на младежите от малките населени места чрез запознаване с обществените процеси и мотивирането им за кариерно ориентиране. Осигуряване на достъп до информация и подготовка за професионално израстване, съобразено с потребностите на младите.

проект Моето бъдеще е в моите ръце

Връзка с целите на сдружението:

3.2. Насърчаване сътрудничеството между обществото, местните, регионалните и централните власти за реализация на дейности, свързани с общозначими проблеми, социална интеграция, опазване на околната среда, културен диалог, туризъм, изкуство, образование и др;

3.5. Повишаване на екпертния капацитет на българското общество чрез участие в регионални прояви, проекти и инициативи за сътрудничество и обмен на добри практики.

проект Моето бъдеще е в моите ръце

Резултат:

Създадохме възможности за срещи на над 190 младежи от областта с отговорните за младежките политики на местно ниво – общински съветници от общините Кърджали, Крумовград, Ардино, Кирково, Джебел и Момчилград, на регионално ниво - Областна администрация Кърджали и други държавни и образователни структури на областно ниво; на национално ниво – депутати. С това повишихме качеството и стойността на публичните стратегии и младежки политики, засилихме общественото доверие и отговорност и най-вече приобщихме младите хора за активни действия. Участниците получиха възможност да дебатират по различни теми. Експертите и отговорните за политиките лица получиха възможност да подобрят информираността си за мненията и нуждите на младите хора. Младите хора, от своя страна разбраха по-добре динамиката на процесите по вземане на решения, които дават отражение върху техния живот.

проект Моето бъдеще е в моите ръце

Възстановяване на тарпан

Таксономия През 1784 г. Питър Бодърт дава на тарпана латинското име Equus ferus,...

Прочети още

Традиционни ястия

Източнородопски: Какво да закусим:  Гюзлеми – в Дивата ферма  Катми –...

Прочети още