Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=19 limit 1)

Проект за Председателството на България

Председателството на България в ЕС – отговорност, привилегия, предизвикателство

Национална програма за младежта (2016-2020) към Министерство на младежта и спорта

Период на изпълнение: юли 2017 - февруари 2018 год.

Ръководител проект: Михаела Кирчева

Грантово финансиране: 14 780 лв.

Председателството на България - отговорност и привилегия

АКЦЕНТИ:

Проведени 5 обучения по 25 души по 4 учебни часа за млади хора по теми, свързани с ЕС, Съвета на Европа и Председателството на България на ЕС през 2018 г.

Провеждане на кръгли маси и дискусии, свързани с изпълнението на Европейските политики и Председателството на България на ЕС през 2018 г. С участващи по 30 младежи във всяко събитие.

Изработване на кратки интерактивни медийни клипое – за Председателстсвото, за България и младите хора, с кратка и ясна информация за това как да се подготвим за Председателството, като най-добрия клип получи награда – посещение на сградата на Европредседателството в София.

Дейности за осигуряване на публичност, финансов контрол и финално отчитане на проекта.

Председателството на България - отговорност и привилегия

Резюме:

Да запознаем младите хора от област Кърджали с отговорностите и предизвикателствата пред страната ни в председателството на ЕС. Да подобрим достъпа до информация на младите хора, чрез информационни кампании и семинари.

Председателството на България - отговорност и привилегия

Връзка с целите на сдружението:

3.1. Насърчаване сътрудничеството между обществото, местните, регионалните и централните власти за реализация на дейности, свързани с общозначими проблеми, социална интеграция, опазване на околната среда, културен диалог, туризъм, изкуство, образование и др;

3.5. Повишаване на екпертния капацитет на българското общество чрез участие в регионални прояви, проекти и инициативи за сътрудничество и обмен на добри практики.

Председателството на България - отговорност и привилегия

Резултат:

Създадохме условия за приобщаване на младите хора към европейските ценности. Мотивирахме ги да се борят за по-добро образование и професионална реализация, за да повишат личностното си развитие и участие в обществения живот.

Председателството на България - отговорност и привилегия

„Снимай! Не убивай!“ - wildlife пленер

Заедно с партньорите ни от Фотосинтезис Ви каним заедно да уловим красотата...

Прочети още

Проект Слънчевата ферма

Проект "Слънчевата ферма - учене чрез преживяване" Център Ринкър към...

Прочети още