Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=19 limit 1)

Проект Аз съм доброволец

Аз съм доброволец

Национална програма за младежта (2016-2020) към Министерство на младежта и спорта

Период на изпълнение: юли 2020 - ноември 2020 год.

Ръководител проект: Михаела Кирчева

Грантово финансиране: 14 421 лв.

АКЦЕНТИ:

Проведен открит урок по темата за доброволчеството в сътрудничество със СУ "Отец Паисий" и ЕГ "Христо Ботев" в Кърджали.

Подготовка на Наръчник на доброволчеството. Основните теми, включени в него са свързани с мотивацията, възможностите, ценностите и правата на доброволците.

Доброволческа акция "Книги за Одрин", в която младежи от област Кърджали събраха и дариха книги на Българското неделно училище към църквата „Св. Георги“ в град Одрин, Турция.

Провеждане на Ден на младия фермер - доброволческа акция, с домакин Слънчевата ферма в село Тънково.

Дейности за осигуряване на публичност, финансов контрол и финално отчитане на проекта.

Резюме:

Среща на младите хора от Кърджали с доброволчеството. Припознаване на доброволчеството като средство за помагане на общността, за налагане на промяна в средата, в която живеят, заедно с това за свързване с другите и за поставяне на общи и постижими цели.

Връзка с целите на сдружението:

3.1. Насърчаване сътрудничеството между обществото, местните, регионалните и централните власти за реализация на дейности, свързани с общозначими проблеми, социална интеграция, опазване на околната среда, културен диалог, туризъм, изкуство, образование и др;

3.5. Повишаване на експертния капацитет на българското общество чрез участие в регионални прояви, проекти и инициативи за сътрудничество и обмен на добри практики.

Резултат:

Прокарахме идеята за доброволчеството сред младото поколение в община Кърджали. Работихме усилено с над 100 младежи, 1/3 от които се превърнаха в почитатели на този начин на споделяне и обединяване на усилията в името на обща кауза.

Аз съм доброволец

Аз съм доброволец

Приключения в Родопите

От 2014 г следете актуални програми и приключения в Родопите на...

Прочети още

Възстановяване на елен лопатар

„Новото тракийско злато“, Националното ловно рибарско сдружение – Съюз...

Прочети още