Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=19 limit 1)

Ден на фермера в село Тънково

Ден на фермера в село Тънково, област Хасково

Доброволческа инициатива на "Нови перспективи за развитие" и Си Ви Ес България

Период на изпълнение: август 2017

Ръководител проект: Михаела Кирчева

Финансиране: 0 лв.

Домакин на проекта: Слънчевата ферма

Ден на фермера

АКЦЕНТИ:

Проведен доброволчески лагер с участници от 5 държави за подготовка на събитието. В рамките на две седмици са извършени почистващи дейности, ремонти и боядисване на улицата за събитието в село Тънково, осъществи се културен обмен с местната общност, посетиха се местни забележителности.

Организация и провеждане на Ден на фермера - еднодневен фестивал с участието на фермери от региона на Стамболово, подкрепено от община Стамболово и кметството на село Тънково.

Дейности за осигуряване на публичност и разпространение на информацията към медии и партньори на двете сдружения.

Ден на фермера

Резюме:

Инициатива за сътрудничество и подпомагане на местната общност чрез доброволчество и културен обмен. В по-широк спектър - повишаване на стандарта на живот на местната общност чрез общуване с хора от различни националности и чрез предоставяне на поле за изява на малкия фермер от българското село.

Ден на фермера

Връзка с целите на сдружението:

3.1. Насърчаване сътрудничеството между обществото, местните, регионалните и централните власти за реализация на дейности, свързани с общозначими проблеми, социална интеграция, опазване на околната среда, културен диалог, туризъм, изкуство, образование и др;

3.5. Повишаване на екпертния капацитет на българското общество чрез участие в регионални прояви, проекти и инициативи за сътрудничество и обмен на добри практики.

Ден на фермера

Резултат:

Подобряване средата на живот в българското село.

Виж статия за Ден на фермата в село Тънково

Ден на фермера

Възстановяване на елен лопатар

„Новото тракийско злато“, Националното ловно рибарско сдружение – Съюз...

Прочети още

Възстановяване на тарпан

Таксономия През 1784 г. Питър Бодърт дава на тарпана латинското име Equus ferus,...

Прочети още