Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=19 limit 1)

Проект Портал Европа

ПОРТАЛ ЕВРОПА

Програма Еразъм+

Период на изпълнение: 01 февруари 2021 - 31 януари 2022 г.

Ръководител проект: Михаела Кирчева

Грантово финансиране: 25 856.00 EUR

Проект Портал Европа

АКЦЕНТИ:

Откриващо събитие

Организиране на осем модулни семинара, с които младежите ще придобият опит в класифициране и систематизиране на практична информация, оформяне и прилагане на младежки политики в България - нормативни актове, добри практики и възможности за младите в родината им.

Проект Портал Европа

Обмен на добри практики с цел насърчаване на младите хора да участват в активности, свързани с образование, културни и обществени мероприятия.

Проект Портал Европа

Резюме:

Създаване на възможности за гражданска активност, доброволчески акции и обучения за младежки лидери от район Кърджали, специално създадени и адаптирани към техните потребности.

Проект Проект Европа

Връзка с целите на сдружението:

3.1. Насърчаване сътрудничеството между обществото, местните, регионалните и централните власти за реализация на дейности, свързани с общозначими проблеми, социална интеграция, опазване на околната среда, културен диалог, туризъм, изкуство, образование и др.

3.5. Повишаване на експертния капацитет на българското общество чрез участие в регионални прояви, проекти и инициативи за сътрудничество и обмен на добри практики.

Очаквани резултати:

През 2022г. се очаква да бъдат обучени, информирани и мотивирани да бъдат активни граждани над 110 млади хора от района на Кърджали.

Проект Портал Европа

Фауната на Източни Родопи

Разнообразните естествени местообитания в Източните Родопи са дом за много...

Прочети още

Защитена местност “Черната скала”

ЗМ Черната скала е с площ 893,70 ха.  Обявена със заповед РД-473 от 11.07.2001 г. на...

Прочети още