Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Стартира първата фаза на инициативата за бърз интернет в селата

Първата технологична фаза на инвестиционния проект за изграждане на широколентова инфраструктура в слабо населените и селските райони стартира с прединвестиционно проучване. Анализът се финансира от Програмата за развитие на селските райони, съобщава ТуристМедиа.

Паралелно ще започне разработване на техническо задание и тръжна документация за възлагане на проектирането и изпълнението на широколентови мрежи с отворен достъп в отдалечени селища в цялата страна.

В рамките на инвестиционния проект ще бъдат обхванати около 90 общини с около 800 отдалечени населени места и между 450 000 и 500 000 човека население. Проектът се финансира от Оперативна Програма «Регионално развитие» в размер на 20 млн.евро.

С цел повишаване ефективността от инвестицията, трябва да бъде проведена кампания за популяризиране на предимствата от ползването на бърз интернет и електронни услуги. В тази дейност се очаква да бъдат ангажирани редица институции като Министерство на образованието, младежта и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на земеделието и храните.

Финансиране ще се търси по Програмата за развитие на селските райони - за изграждане на информационни центрове в населените места в избраните райони; Оперативна програма «Административен капацитет»; Оперативна програма «Човешки ресурси» - за обучение и повишаване на административния капацитет на служителите в местната администрация.

Работната група, координирана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, финализира проекта за актуализация и надграждане на Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп. Допълненията се налагат от по-високите изисквания и цели, заложени в последните европейски програмни документи. Хоризонтът за изпълнение на набелязаните дейности е 2020 с междинен етап 2015 година.

Първият приоритет на актуализираната национална стратегия е преодоляване на изоставането в отдалечените райони чрез изграждане на мрежи за бърз интернет. Втората основна цел е интеграцията на държавните електронни съобщителни мрежи и осигуряване на добре разгърната широколентова инфраструктура с цел технологичното обезпечаване на електронното правителство в България. Третият приоритет е насочен към надграждане и усъвършенстване на съществуващите широколентови инфраструктури с цел подсигуряване предоставянето на модерните бъдещи електронни услуги и поетапното преминаване към последния приоритет – изграждане на мрежи за широколентов достъп от ново поколение(NGA).

Птиците в Източни Родопи

Източни Родопи са едно от най-богатите в орнитологично отношение места в...

Прочети още

Традиционни ястия

Източнородопски: Какво да закусим:  Гюзлеми – в Дивата ферма  Катми –...

Прочети още