Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Създава се гаранционен фонд по Програмата за развитие на селските райони

Министерство на земеделието и храните предприе действия по създаването на Гаранционна схема по Програмата за Развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР), съобщи Министерството. Бюджетът на Гаранционния фонд ще е в размер на до 245 000 000 евро, като над 80% от средствата ще бъдат обезпечени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Фондът ще предоставя гаранции в размер на до 50% към търговските банки за исканите кредити от страна на земеделските производители.

Предложението за създаването на гаранционата схема бе внесено официално в Европейската комисия от министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов. Той проведе разговори на най-висoко ниво с представители на Европейската Комисия, включително с Комисаря по Земеделие и рибарство Дачиан Чолош.

Прилагането на гаранционните схеми цели улесняване на достъпа до финансиране на бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони, подпомагане на конкурентоспособността на земеделския и горския сектор, ускоряване реализирането на инвестиции, които се съфинансират със средства от ПРСР. Ще бъдат подпомагани малки и средни предприятия, които са бенефициенти по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони” и 214 „Агроекологични плащания”.

Гаранционните схеми ще се прилагат от Национален гаранционен фонд ЕАД. Фондът ще издава гаранции за допълване на обезпечението по кредити, отпуснати от банки на кредитополучатели, за осъществяване на проекти по мерки 121, 122, 211 и 214 от ПРСР, както и контрагаранции, които фонда ще издава по гаранции на банки за авансови плащания по проекти, одобрени за подпомагане по мерки 121 и 122.

Чрез гаранционните схеми се цели да се ускори процеса на усвояването на средства по ПРСР, а освен това достъпът до финансиране ще подпомогне и едни от най-уязвимите и непривилигировани бенефициенти по ПРСР в лицето на земеделските производители от сектор мляко, месо, агроеколози и такива осъществяващи дейността си в необлагодеталствени райони.

Възстановяване на благороден елен в Източните Родопи

“Новото тракийско злато“ и Националното ловно рибарско сдружение –...

Прочети още

Природни феномени

Вкаменената гора   Местоположение: Намира се в землището на село Равен...

Прочети още