Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Рядко срещано защитено растение бе открито в Хасковско

Ново находище на защитения растителен вид "тракийско сграбиче" или "тракийски клин" е открито в землище в района на община Стамболово, Хасковска област. Това съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково.

В България има само три находища на това растение - в Ямболския, в Сливенския и в Хасковския район, уточняват от инспекцията.

 Предстои находището да бъде обявено за защитена територия по проекта "Изграждане на пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растения в България чрез използване на модела на растителни микрорезервати", финансиран по програмата на Европейския съюз за околна среда Life+. Проектът се изпълнява от Института по ботаника на БАН и Министерството на околната среда и водите, посочват от инспекцията.

 Предвижда се на територията на РИОСВ - Хасково да бъдат обособени малки защитени територии в общините Харманли, Кирково, Ивайловград, Свиленград и Стамболово за опазване на застрашените от изчезване видове "триразделнолистен ериолобус", "провански салеп", "опашат егилопс" и "жлезист лопен", като към тях е добавен и видът "тракийско сграбиче".

Младежки Екоклуб

Опазването на „зеленото злато“ - уникалното биоразнообразие на Източни...

Прочети още

Птиците в Източни Родопи

Източни Родопи са едно от най-богатите в орнитологично отношение места в...

Прочети още