Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Преброяване на кафявите мечки в Западните Родопи

Учени, експерти и еколози ще се опитат да преброят кафявите мечки в района на Пловдив и Пазарджик. На 26 и 27 октомври над 100 души ще кръстосат горите в Западните Родопи в търсене на мечи стъпки, маркировъчни следи и бърлоги, за да реализират годишния мониторинг на кафявата мечка в България. Със задачата са се заели две министерства – на околната среда и на земеделието, както и неправителствени организации и БАН. Целта е да се установи числеността на популацията и да се регистрират териториите, които мечките обитават, съобщи „Дневник”.

"Събираме целият капацитет на страната, който може да установи числеността на вида", коментира Радослав Станчев, експерт в отдел "Мониторинг на земите, биологичното разнообразие и защитените територии" в Изпълнителната агенция по околната среда. По думите му, абсолютна численост не може да бъде определена, тъй като мечките постоянно променят местонахождението си в търсене на храна и често дори преминават извън територията на страната. Целта пред специалистите е да разберат каква е средната плътност на вида, събирайки данни и използвайки математически подход.

Ще бъдат обходени 49 маршрута. Миналогодишното преброяване показа, че на територията на страната има около 550 екземпляра. Обобщени данни от мониторинга в края на октомври ще се обявят в началото на 2012 година, посочи Станчев. Изводите от изследването имат за цел да помогнат при вземането на по-информирани бъдещи решения по отношение на мечките, надяват се експертите.

Повечето проблеми, обикновено идвали от погрешното разбиране на хората за присъствието на мечки, както и оплакванията за нападнати кошери и добитък. За тази цел министерството раздава на засегнатите безвъзмездно електропастири след кандидатстване. Съоръженията отблъскват животните без да ги нараняват, категорични са от екологичното ведомство. До момента са раздадени 56 електропастира, а още 90 на стойност 72 000 лв. са предвидени за следващата година.


Стоян Вергиев, младши експерт в отдел "Биологично разнообразие" на МОСВ обясни също, че през 2011 година са одобрени общо 37 заявления за изплащане на обезщетения за нанесени щети от мечки на обща стойност 21 831 лева. До момента са изплатени 23 заявления за 15 544 лева, а другите 14 все още се проучват.

Еколозите подчертаха, че България е една от малкото държави в Европа наред с Румъния, Русия, Швеция и Финландия, която има съществена популация на кафяви мечки. Обособени са две почти изолирани субпопулации заради магистралите, които разделят Стара планина и Рило-Родопския масив.

"Мечката е хищник по природа, вегетарианец по предпочитания и е всеядна по необходимост", се споменава в информационните брошури, представящи вида. Продължителността на мечешкия живот зависи от много фактори. В природата те рядко надживяват 25-30 години. Обикновено загиват от болести или биват убити от бракониери. В зоологическите градини има случаи на мечки доживели 40 години.

Природозащитниците напомнят, че името "стръвница", давано често на мечките, е подвеждащо. Такива мечки са обикновено млади и неопитни индивиди, които се опитват да набавят лесна храна чрез нападане на добитък и похищение на кошери. Но този вид животни се пристрастяват към определен вид месо и по начало се страхуват от човека. В България няма случай на убит човек от мечка, която е искала да го изяде, категорични са данните.

Природни феномени

Вкаменената гора   Местоположение: Намира се в землището на село Равен...

Прочети още

Пътеводител на Източните Родопи

Посетете Източните Родопи и използвайте този сайт, за да изберете къде да...

Прочети още