Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

144 белоглави лешояди бяха преброени по долината на р. Арда

Експерти и доброволци от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и „По-диви Родопи“ (Rewilding Rhodopes) преброиха общо 144 белоглави лешояда по долината на р. Арда в Източните Родопи в рамките на редовното им годишно преброяване.

Десетото поред преброяване на белоглавите лешояди на Балканския полуостров се състоя на 29 ноември. Организатор и координатор е БДЗП в партньорството с природозащитни организации от България, Гърция, Сърбия и Македония. Преброяването традиционно се провежда в началото на зимата, когато започва размножителният период на лешоядите и целта е да се определи числеността на популацията на белоглавите лешояди на Балканите, както и тяхната възрастова структура.

Общо са били регистрирани 629 птици, като най-много са преброените в Сърбия – 327 лешояда, следвани от България с 201 птици и Гърция – 72 лешояда. Най-малко са били регистрираните лешояди в Македония – 29. За сравнение, миналата година бяха регистрирани 602 белоглави лешояда. Данните от мониторинга на белоглавия лешояд на Балканите, провеждан от природозащитни организации, показват, че въпреки високите общи резултати, броят на лешоядите  намалява в Гърция и Македония, но се увеличава постепенно в България, Сърбия и Хърватия.

Гнездящите двойки по долината на Арда миналата година са били 67, а нощуващите лешояди – 154. „Въпреки че тази година преброихме по-малко белоглави лешояди, това не означава, че броят им в района намалява. Ако намерят храна, лешоядите нощуват в близост до нея, а не на традиционните места за нощувка, които се наблюдават по време на преброяването. Като цяло обаче състоянието на колонията белоглави лешояди в Източни Родопи се оценява като стабилно”, каза Христо Христов, експерт по дива природа в „По-диви Родопи“.

По долината на река Арда се намира най-голямата и единствената естествена колония на белоглави лешояди в България - над 60 двойки гнездят по живописните скали в Източните Родопи. Районът е и рай за грабливите птици, като само по време на преброяването бяха наблюдавани още скален орел (Aquila chrysaetos), сокол скитник (Falco peregrinus),  голям ястреб, черна каня и др.

Каракачанска овца

Каракачанската овца е най-близка до дивия предшественик на домашните овце –...

Прочети още

Винопроизводители, винарни и дегустации

Винарна Тракия в село Поповец Дядо Димовото домашно вино е на пазара от 2012г....

Прочети още