Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Една година зубри в Източните Родопи

Вече година в Източните Родопи живеят зубри, най-голямото тревопасно животно в Европа. Адаптацията им в този красив и богат на биоразнообразие район доказва, че дивата природа може да се завърне. Освен полза за обогатяването на природата зубрите допринесоха и за увеличаване на туристическия потенциал в Източните Родопи, които са посещавани от все повече хора. Безценният опит, натрупан от българските експерти в тази уникална реинтродукция, е от полза и за други проекти със зубри в Европа.

 

Историята на зубрите в Източните Родопи

Пет зубри бяха докарани от Германия в дивечовъдния участък „Студен кладенец“ през октомври 2013. Това бе първата стъпка в първата реинтродукция на зубри в Родопите, осъществена от Фондация „Новото тракийско злато – България“ и един от акцентите на двегодишния проект „Дивият свят на Източните Родопи“. За съжаление, три от най-младите животни починаха неочаквано от ентеротоксимия, заболяване типично за овцете, но не и за едрия рогат добитък, в това число и за зубрите. Изследванията показаха, че болестта е била причинена от Clostridium perfringers серотип А животните са били уязвими заради стреса от транспортирането, нова храна и непознатата околна среда. Двата зубъра обаче се адаптират успешно, те вече се хранят изцяло с растителност и пият от естествени водоизточници в„Студен кладенец“. Екипът на проекта е оптимистично настроен, че скоро те ще живеят свободно в Източните Родопи. От юли тази година зубрите са в по-широко заграждение (12 ха), два пъти по-голямо от пространството, в което започна първоначалната им адаптация.

 

Защо зубри?

Зубрите са един от застрашените големи видове тревопасни, ключов вид за отворените горски екосистеми и символ на възвръщането на дивата природа в Европа. Европейският бизон, както е известен още зубърът, прилича на северноамериканския си братовчед, но е по-едър. Зубърът е изчезнал от дивата природа в в България през Средновековието, а в Европа в началото на 20 век поради ловуване и загубата на местообитания. След мащабна селекция и програма за реинтродукция на отделни екземпляри, отглеждани в затворени пространства, диви популации на зубъра са били възстановени в районите на Централна и Източна Европа, основно в Полша и Беларус. През шейсетте години на миналия век малко стадо зубри е било реинтродуцирано в ловно стопанство в Северна България.

 

Зубри-атракция

Зубрите бързо се превърнаха в атракция за местните хора и туристите в Източните Родопи. От октомври 2013 досега над 1000 души са посетили „Студен кладенец“, за да видят зубрите. Сред тях са местни хора, туристи от България, но и от други страни – Холандия, САЩ, Турция. Зубрите бяха акцентът на Уикенда на отворените врати в Източните Родопи, организиран от „Новото тракийско злато“ през април. Едни от най-ентусиазираните сред посетителите на района със зубрите са децата. Освен зубри в „Студен кладенец“ могат да се видят елени лопатари, благородни елени, диви коне тарпани, редки птици като лешояди, скален и морски орел. Любителите на фотосафари могат да снимат още лисици и вълци.

 

Какво предстои

Един от акцентите във втората година на проекта ще е Денят на дивата природа в „Студен кладенец“. Предвиждат се серия образователни лекции в училища в района, отпечатването на брошура, изложба „Дивият свят на Източните Родопи“, фотопленер и др.

 

Нашите партньори

Проектът за връщането на зубрите в природата на Източните Родопи е иницииран и изпълняван от Фондация „Новото тракийско злато – България“ (НТЗ), която скоро ще бъде трансформирана във Фондация „Rewilding Rhodopes” (Да направим Родопите по-диво място). НТЗ е член на European Rewilding Network, а Родопите са номинирани за район на Rewilding Europe.

Проектът „Дивият свят на Източните Родопи“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ и паневропейската инициатива Rewillding Europe (Да направим Европа по-диво място) и в партньорство с холандската организация АРК и Съюза на ловците и риболовците в България. Проектът работи в тясно сътрудничество с дивечовъдното стопанство „Студен кладенец“. Много местни хора помагат за адаптацията на зубрите, екипът разчита и на доброволци.Повече информация за нашия донор:

Фондация „Америка за България”
подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България, и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Какво е Новото тракийско злато

"Новото тракийско злато” (НТЗ) в периода 2009-2014г е българо-холандски проект...

Прочети още

Защитени зони по Натура 2000

Централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното...

Прочети още