Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Рекорден брой двойки белоглави лешояди в Източните Родопи

Рекордни 56 двойки белоглави лешояди бяха преброени по време на годишния мониторинг на птиците в Източните Родопи от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Това е най-големият брой двойки, регистриран през последните 23 години. През 2010 г. двойките са били 47.

Тази година е отчетено и значително подобрение на гнездовия успех в сравнение с миналата година. Миналата година лошите метеорологични условия доведоха до най-ниския гнездови успех през последните 23 години - 23 излетели малки или едва 0,49 малки на двойка. Тази година успешно бяха отгледани 35 млади белоглави лешояда. Този брой се нарежда на трето място в статистиката, откакто се води мониторинг на популацията на вида в България.

Интересен факт, установен по време на наблюденията този сезон, бе заемането на някои по-малко атрактивни гнездови скали, разположени в западната част на долината на Арда, които не са били използвани от 80-те години на миналия век. Тези данни потвърждават установената тенденция на увеличаване на числеността на вида, съобщават от БДЗП.

Опазването на единствената колония на белоглавия лешояд в България е една от най-успешните дейности на БДЗП. Редовното подхранване, обявяването на защитени територии и образователните дейности, започнати в началото на 90-те години, доведе до трайни положителни резултати. Числеността на вида се e увеличила от 10 двойки през 1991 г. до 35 двойки през 2005 г. и 56 двойки през 2011 г.

Родопско късорого говедо

Родопско късорого говедо е най-малобройната порода говеда в България. То е...

Прочети още

Птиците в Източни Родопи

Източни Родопи са едно от най-богатите в орнитологично отношение места в...

Прочети още