Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

НТЗ иска екооценка, че се строи в зони НАТУРА 2000

Българското дружество за защита на птиците и фондация „Новото тракийско злато” искат да се направи оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционен проект в района на крумовградското село Сбор. Двете организации обжалват пред екоминистерството решението на РИОСВ-Хасково, с което се преценява, че не е нужно извършването на ОВОС във връзка с постъпилито предложение за изграждане на микроводоем в района. Един от аргументите на двете организации е, че хидросъоръжението попада изцяло в защитените зони от НАТУРА 2000 - „Родопи Източни” и „Крумовица”. Това съобщи Дарик радио в понеделник.

Според двете организации - фондация „Новото тракийско злато” и сдружение „Българско дружество за защита на птиците” МОСВ трябва да ревизира решението на местната инспекция в Хасково и да бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда за това инвестиционно намерение. Освен, че попада в границите на две защитени зони от НАТУРА 2000 според организациите изграждането на съоръжение на река Дюшюндере би имало пряко негативно влияние върху природните забележителности „Водопада” и „Душан”.

Рисковете за дивата природа в Източните Родопи били повече от ползите

Ива Тончева, изпълнителен директор на фондация „Новото тракийско злато” подчерта, че разчита на реакцията на институциите. „Проектът засяга чувствителна зона, освен това там има богато местообитание на редки птици и животни”, поясни тя. Черният щъркел, който се храни и размножава в района, видрата са само част от видовете, които могат да бъдат засегнати, смятат експертите на двете организации.

Преди три години в района на село Сбор българо-холандския проект „Новото тракийско злато” засели тарпаните, диви коне, живели преди столетия в Европа и по нашите земи.

Според Ива Тончева винаги има решения природата и бизнесът да могат да бъдат съчетани. В този случай обаче трябва да се погледне по-внимателно, да се видят рисковете, които според нас са повече от потенциалните ползи, допълни тя. Тъкмо затова двете организации са адресирали жалбата си до министъра на околната среда и водите, от когото се чака преценка по казуса.

Холандските партньори готови да стигнат до Брюксел

На хартия и по документи този район е защитен, но ще предприемем всички нужни стъпки, ако има заплаха, коментира за Дарик експертът по дива природа Франк Зандеринк, който е ръководителят на проекта „Новото тракийско злато”. 

Районът е изключително красив и е в процес на възстановяване на дивата природа и може да се превърне в една голяма туристическа атракция, обясни експертът, който подчерта, че скоро Източните Родопи ще станат част от друга европейска програма - концепцията „Дива Европа”. Тогава трудно щяло да се обясни, че защитата е само на документи, но има планове, които могат да разрушат и засегнат този район.

Според Франк Зандеринк ако българското законодателство не помогне, има европейско законодателство. „Много проекти, не само в България, са били спирани, точно поради причината, че властите не са осъзнали, че трябва да ги опазят и се налага Европейският съюз да се намеси и да ги опази, така че и това е възможност”, коментира той. 

Наистина пътят до Брюксел понякога е дълъг, но зная, че Брюксел работи на много високи стандарти, за да опази природата, каза още холандецът.

РИОСВ-Хасково: Няма да строят язовир, а бент - няма риск за видовете

В ефира на Дарик директорът на Дирекция „Превантивна дейност” и главен експерт по биоразнообразие в РИОСВ- Хасково инж. Любомир Дайновски поясни, че инвеститорът няма да строи язовир, а миниводоем - яз, който няма как да наруши биоразнообразието в района - затова и е взета преценка да не се възлага ОВОС за този проект.

Инж. Дайновски подчерта, че решението на РИОСВ-Хасково е взето според всички законови изисквания, като са спазени всички процедури и срокове. Фактически е извършена преценка за въздействието върху околната среда и решението на районната екоинспекция е, че не е необходимо да се прави ОВОС, поясни той.

„Това ще бъде бент на дере, което е приток на р. Дюшюндере - в никакъв случай не може да говорим за язовир, това е един супер микроводоем, защото цялата заливаема площ ще бъде малко над 11 декара”, обясни още ръководителят на дирекция в РИОСВ-Хасково.

Инж. Дайновски напомни, че защитените зони по НАТУРА 2000 са защитени, но в тях няма изрична забрана за строителство, а се прави преценка дали ще бъдат засегнати отделни видови и хабитати.

„Не виждам как това съоръжение може да окаже сериозно отрицателно въздействие върху двойката черни щъркели, които се намират в района, тъй като площта, която ще се задейства евентуално е толкова малко спрямо местата, които търсят за хранене, че просто не ги засяга. Същото важи и за ловната територия на двойката скални орли, които са в района”, коментира още инж. Любомир Дайновски.

Планира се изграждане на нов път, екоцентър и екопътеки

Инвестиционното предложение с възложител СНЦ „Ефективно стопанство” и Ахмед Юмер, включа изграждането на яз, преливник, рибен проход и основен изпускател. Планира се реконструкция на черния път, който води до съоръжението и изграждането на нов път от около 900 м.

На по-късен етап се предвижда изграждането на екоцентър от сглобяем дървен материал и прилежащи екопътеки с обща дължина 290 м.

По повод опасенията на защитниците на дивата природа в района от планираното последващо строителство, инж. Любомир Дайновски поясни, че намерението за изграждане на екоцентър ще подлежи на допълнителна оценка и разглеждане, но не ставало въпрос за вилно селище или нещо от този тип.

До момента няма отговор от страна на МОСВ по жалбата на двете организации.

 

Виж още тук

Маджарово

Маджарово е малък град, разположен в североизточната част на Източните...

Прочети още

Исторически забележителности

Дяволският мост (Шейтан Кюпрю) Местоположение: Намира се на около 5 км...

Прочети още