Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

НТЗ представен в сборник за добри практики в зоните от Натура 2000

Проектът „Новото тракийско злато“ и по-конкретно компонентът биоземеделие са представени в сборника „За по-добро бъдеще: добри практики в мрежата Натура 2000“. Официалното му представяне бе днес на кръгла маса в София, където презентация направи Стефан Аврамов, експерт по биоразнообразие в НТЗ.

В рамките на компонента „Биоземеделие“ през 2012 г. е направено първото в България базово проучване за влиянието на биоземеделието върху агробиоразнообразието, чрез обследване популационната динамика на индикаторни групи (насекоми, птици и дребни бозайници) животни в конкретен целеви район като Източните Родопи.

 Изследването е разработено от колектив от български експерти по биоразнообразие.

Резултатите от проучването позволяват да се твърди, че териториите, върху които се прилагат биологични методи за производство (биофермите), имат по-висок индекс на биоразнообразие от териториите с конвенционално производство (конвенционалните ферми). Това твърдение се подкрепя и от световния опит: много практики, които увеличават производителността в биоземеделието, по естествен начин подобряват условията за местните растения и животни и така подпомагат биоразнообразието.

Резултатите от това проучване са публикувани в брошурата „Опазване на агробиоразнообразието в района Източните Родопи“, издадена от НТЗ.

 Продължава програма за обучение и тренинг на група от 15 биопроизводители, членове на мрежата на НТЗ от целевия район на изследването. След обучение и обмяна на опит през юни 2013 г.в Австрия, Словения и Хърватска, те започват да прилагат опростен пилотен модел за мониторинг на агробиоразнообразието от самите тях в собствените им биоферми.

Сборникът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013. Вижте на стр. 59 добрата практика “НТЗ”, представена в сборника.

 „За по-добро бъдеще: добри практики в мрежата Натура 2000“: http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Programirane/good_practises_natura_2000_ta-2012-kpos-pp-85.pdf

Пътеводител на Източните Родопи

Посетете Източните Родопи и използвайте този сайт, за да изберете къде да...

Прочети още

Маджарово

Маджарово е малък град, разположен в североизточната част на Източните...

Прочети още