Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Традиционно среднозимно преброяване на водолюбивите птици в Източните Родопи

2450 броя водолюбиви птици от 17 вида бяха регистрирани да зимуват по язовир „Кърджали“, язовир „Студен кладенец“ и по поречието на река Арда в Източните Родопи по време на традиционното годишно среднозимнозимно преброяване на водолюбивите птици. Сред тях отново най-многобройни са Зеленоглавата патица (Anas platyrhynchos), Кафявоглавата потапница (Aythya ferina) и Речната чайка (Larus ridibundus).

Тази година по долината на р. Арда се завърнаха да зимуват Шилоопашатата патица (Anas acuta) и включеният в Червената книга на България Бял ангъч (Tadorna tadorna), които не бяха регистрирани от няколко години. За път обаче път не бе наблюдаван  Поен лебед (Cygnus cygnus), който традиционно зимува тук” – сподели Христо Христов, ръководител на екипа по преброяването и координатор по биоразнообразие на проекта „Новото тракийско злато”.

За втора поредна година много висок е броят и видовото разнообразие на зимуващите птици по течението на река Арда в град Кърджали. Сред тях е наблюдавана и изключително рядка албиносна форма на Белочела водна кокошка (Fulica atra).

За пети пореден път „Новото тракийско злато“ се включи в традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици, което тази година се състоя на 18 и 19 януари 2014 г. Инициативата бе част от младежката образователна програма на проекта и в нея се включиха учениците Саша Солакчиева и Тодор Тодоров от СОУ Отец Паисий и Милена Василева от СОУ П.Р.Славейков, гр. Кърджали.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е инициатива на Wetlands International и се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави. В България координатор на инициативата е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Целите на преброяването са  да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.

Виж тук снимки от преброяването

Защитени местности

Защитена местност “Патронка”    Патронка се намира на южния...

Прочети още

Туристически забележителности

Тази част на сайта описва богатствата на Източните Родопи. Като говорим за...

Прочети още