Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Традиционно среднозимно преброяване на водолюбивите птици в Източните Родопи

2450 броя водолюбиви птици от 17 вида бяха регистрирани да зимуват по язовир „Кърджали“, язовир „Студен кладенец“ и по поречието на река Арда в Източните Родопи по време на традиционното годишно среднозимнозимно преброяване на водолюбивите птици. Сред тях отново най-многобройни са Зеленоглавата патица (Anas platyrhynchos), Кафявоглавата потапница (Aythya ferina) и Речната чайка (Larus ridibundus).

Тази година по долината на р. Арда се завърнаха да зимуват Шилоопашатата патица (Anas acuta) и включеният в Червената книга на България Бял ангъч (Tadorna tadorna), които не бяха регистрирани от няколко години. За път обаче път не бе наблюдаван  Поен лебед (Cygnus cygnus), който традиционно зимува тук” – сподели Христо Христов, ръководител на екипа по преброяването и координатор по биоразнообразие на проекта „Новото тракийско злато”.

За втора поредна година много висок е броят и видовото разнообразие на зимуващите птици по течението на река Арда в град Кърджали. Сред тях е наблюдавана и изключително рядка албиносна форма на Белочела водна кокошка (Fulica atra).

За пети пореден път „Новото тракийско злато“ се включи в традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици, което тази година се състоя на 18 и 19 януари 2014 г. Инициативата бе част от младежката образователна програма на проекта и в нея се включиха учениците Саша Солакчиева и Тодор Тодоров от СОУ Отец Паисий и Милена Василева от СОУ П.Р.Славейков, гр. Кърджали.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е инициатива на Wetlands International и се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави. В България координатор на инициативата е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Целите на преброяването са  да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.

Виж тук снимки от преброяването

Възстановяване на благороден елен в Източните Родопи

“Новото тракийско злато“ и Националното ловно рибарско сдружение –...

Прочети още

Защитени зони по Натура 2000

Централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното...

Прочети още