Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Дивата природа се завръща в Европа

Евразийският бобър, зубърът и тръноопашатата потапница са част от видовете, завърнали се отново в дивата природа на Европа, изтъква първо по рода си задълбочено проучване по темата, огласено на 26 септември.

Докладът, озаглавен „Завръщането на дивата природа в Европа”, е иницииран и поръчан от инициативата Rewilding Еurope, към която районът на Източните Родопи се надява да се присъедини. По проучването са работили учени и експерти от Зоологическото дружество в Лондон, Бърдлайф Интернешънъл и Европейския съвет за преброяване на птиците. Целта му е да бъдат идентифицирани емблематични видове бозайници и птици, чиято численост е нараснала или които скоро са се завърнали в дивата природа на Европа. По данни на доклада 37 бозайници и птици са се възстановили през последните 50 години, което дава важно познание за опазването им, както и за запазването на други видове.

Проф. Джонатан Бейли, директор по опазването на видовете в Зоологическото дружество - Лондон, заяви: “Важно е освен да изпитаме задоволство да се поучим от успехите в опазването на околната среда. Проучването ни помага да разберем интервенциите и условията които са необходими повече видове да бъдат възстановени с подобен успех“.

Докладът ни казва, че дивата природа ще се завърне, ако го позволим“, казва Франс Схеперс, управляващ директор на Rewilding Europe. “С продължителна и силна правна защита, активно насърчаване на съществуващите популации диви животни и реинтродукциите да се възвърнат изгубени видове, съчетани с все по-голяма толерантност към дивата природа, със сигурност все повече видове ще се възродят“, допълва той.

Морският орел, една от най-големите грабливи птици в света, отбелязва впечатляващо възстановяване след драматичен спад и изчезване в много страни между 1800 и 1970 година. Благодарение на правната защита, европейската й популация нараства от по-малко от 2500 двойки през 1970 г. до 9600 двойки през 2010 г., Наскоро видът се завърна до предишните си нива в Северна и Централна Европа. През 80-те години на миналия век морският орел е наброявал едва няколко двойки, а в момента екипът на БДЗП, работещ по опазването на вида, отчета 35 двойки в страната ни. Белоглавият лешояд е бил изчезнал от България в средата на миналия век след масовите тровения срещу вълците. След тяхната забрана и активни природозащитни дейности на БДЗП в Източните Родопи видът започва да се завръща през 80-те години и през 2013 година тук вече гнездят 67 двойки. В процес на възстановяване са и почти всички видове чапли, големият и малък корморани, както и къдроглавият пеликан.

Популацията на зубъра – най-голямото тревопасно в Европа, е на ръба на изчезването през XX век заради ловуване и загубата на местообитания. След мащабна селекция и програма за реинтродукция, включваща малък брой индивиди, отглеждани в затворени пространства, дивите живеещи на свобода популации, са били възстановени в районите на Централна и Източна Европа, основно в Полша и Беларус. Общият брой на тези диви животни днес е 3000, сочи докладът. В България също има малка популация от около 30 зубри в Държавно ловно стопанство Воден-Ирихисар, а се планира възстановяване на вида и в Източните Родопи.

Гербен-Ян Гербранди, член на Европарламента и докладчик по биоразнообразие казва:

"Този доклад показва преди всичко невероятната издръжливост на природата. И освен това подчертава важността на политиката на ЕС: Директивата за птиците и местообитанията, Мрежата Натура 2000 за защитените територии и Рамковата директива за водите са от извънредно голямо значение за това впечатляващо възраждане на дивата природа. Възраждането на дива Европа надхвърля обикновеното опазване на природата, защото тези емблематични видове създават уникални възможности за развитие на селските райони. Твърдо вярвам, че интелигентни инвестиции в природата ще създадат огромни икономическа възможности и ще продължа да работя енергично в Брюксел, за да се превърна възраждането на дива Европа в реалност“.

Завръщането на дивата природа не е ограничено само до видовете, представени в проучването. Има много други видове, които имат сходен мащаб на възстановяване.

Въпреки завръщането на някои европейски бозайници и птици, все още биоразнообразието бива изгубвано. Резултатите от този доклад трябва да се разглеждат в контекста на историческия им спад. В някои случаи, както при хищници като евроазиатския рис и сивия вълк, и при много видове птици, числеността и разпространението на популациите са намалели драстично, в сравнение с техните стойности от средата на ХХ век. Възраждането на дивата природа в Европа трябва да се оцени внимателно, тъй като много видове все още не са достигнали нивото, необходимо за съществуването на жизнеспособни популации в дългосрочен план.

Докладът и финансиран с дарения от Шведската пощенска лотария, Liberty Wildlife Fund и холандската организация АРК, която активно работи в Източните Родопи чрез проекта „Новото тракийско злато“.

Резултатите от доклада ще бъдат представени по време на Wild10, 10- ия Светове конгрес за дива природа в началото на октомври в Саламанка, Испания.

Виж целия доклад тук (на английски език)

Каракачанска овца

Каракачанската овца е най-близка до дивия предшественик на домашните овце –...

Прочети още

Ферми и винарни

Винарска изба „Ямантиев“ - Ивайловград Избата е изцяло частна...

Прочети още