Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Семинар на НТЗ за природосъобразното пашуване

Новото тракийско злато“ организира работилница на тема „ Коне и крави в Източните Родопи – отглеждане в природата или природосъобразно пашуване” на 26 септември в Природозащитния център „Източни Родопи“ в Маджарово. Сред участниците бяха местни животновъди, практикуващи природосъобразно животновъдство. Фокко Ерхарт, НТЗ координатор по дива природа и природосъобразно пашуване запозна участниците с разликите между отглеждането на коне и крави в природата и природосъобразното пашуване.

По време на работилницата бяха обсъждани различни проблеми, свързани с отглеждането на животни в природата и участниците споделиха с експертите на НТЗ своя опит за справяне с тях.

Сред най-дискутираните теми бе увеличеният процент вълчи жертви и възможните начини за намаляване на тези загуби. Сред основните причини за увеличаване на жертвите участниците споменаха увеличения брой на хищниците и намаления брой на дивеча. Като един от възможните начини за решаване на проблема бе посочено увеличаването на дивеча чрез разселване на диви тревопасни, което е една от дейностите на НТЗ (диви коне тарпани, благородни елени и елени лопатари).

По време на работилницата бе представена и новата брошура на „Новото тракийско злато“, посветена на природосъобразното пашуване. Участниците в работилницата обмениха опит и научиха много един от друг.

Природосъобразното пашуване на едри тревопасни е ключов процес за устойчивото развитие и естественото поддържане на екосистемите. Чрез природосъобразно пашуване „Новото тракийско злато“ работи за възстановяването и опазването на характерния за Източните Родопи мозаечен пейзаж и уникалното им биоразнообразие.

Виж тук повече за природосъобразното пашуване в Източните Родопи

Природни феномени

Вкаменената гора   Местоположение: Намира се в землището на село Равен...

Прочети още

Трансродопи - маршрут за пешеходен и велотуризъм

Маршрутът тръгва от Триград през Кърджали стига до Ивайловград. Връща се обратно...

Прочети още