Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Семинар по маркетинг на биопродукти за производители от Източните Родопи

Група от 21 земеделски производители от района на Източните Родопи участваха в семинар по маркетинг на биологични продукти и съответната нормативна уредба, организиран от проекта «Новото тракийско злато» (НТЗ)  на 10 юни в Кърджали.

Основните лектори бяха доц. В. Попов (Avalon BG-Пловдив) и Николай Тихов, агроном и консултант от фондация «Биоселена». Те направиха редица презентации, в които бе обхванат широк спектър от въпроси за маркетинга на биопродукти, като маркетинг планиране, маркетинг изпълнение, цени, промоция, маркетинг връзки между производители, преработватели и търговци. И двамата преподаватели подчертаха необходимостта от стриктно спазване на правилата, заложении в европейските директиви 834/2009 и 889/2008 за производители, преработватели и търговци на биопродукти. Представени бяха и редица примери за маркетинг на биологични продукти (мляко, мед, орехи, жито, сусам и т.н.) и дадени конкретни съвети към НТЗ -производителите.

Бяха дадени и конкретни консултации на вече сформираните обединения на производители – производители на мед, плодове и сусам, грозде.

Участниците получиха индивидуални съвети по агро-технически въпроси, както и по критериите, условията и администрирането на финансовата подкрепа, оказана от  НТЗ през 2011 в рамките на компонента на проекта биологично земеделие чрез поемането на  50-процента от разходите по сертифицирането на продуктите им.


За биопроизводителите:
В раздела «Биоземеделие» на сайта на проекта «Новото тракийско злато» има нова препратка „Маркетинг на био-продукция”, в която можете:

•    да прочетете презентацията „Маркетинг на био-продуктите” на доц. Владислав Попов, в която се описват правилата и наредбите за означаване и реализация на био-продукти и такива в преход.

•    да  попълните „Формуляр за обявяване на дейност като био-производител” и да се свържете  с контролния (сертифициращ) орган за изпращането му в Министерството на земеделието и храните.

•    да видите информация за фирми за изкупуване на био- и в преход продукция,

•    както и да се запознаете с много друга полезна информация

Пътеводител на Източните Родопи

Посетете Източните Родопи и използвайте този сайт, за да изберете къде да...

Прочети още

Българско сиво говедо

Българско сиво говедо е стара местна притивна порода. Според краниологични...

Прочети още