Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Увеличават се белоглавите лешояди в Източните Родопи

Приключи мониторингът на гнездящите белоглави лешояди в Източни Родопи за този сезон, извършван от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). И тази година се запази тенденцията на ръст в популацията на вида, която достигна 67 двойки. Преди три години двойките бяха едва 47, а през 1991 – само 10, съобщават от БДЗП.

През настоящата година бе отчетен и един от най-добрите гнездови успехи и най-голям брой излетели малки, откакто се води статистиката за популацията на белоглавия лешояд от средата на 80-те години. Общо 43 млади белоглави лешоядчета ще напуснат гнездата, което се равнява на гнездови успех от 0,83. Интересен факт през настоящия размножителен сезон бе и участието на реинтродуцирани лешояди в сформирането на две двойки с „местни“, източнородопски птици, които успешно отгледаха своите малки.

За съжаление, тази година бяха открити и два загинали възрастни белоглави лешояди. Причината е най-вероятно сблъсък с електропроводи.

 

Виж тук повече

Защитени зони по Натура 2000

Централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното...

Прочети още

Кърджали

  Звезди искрят над древната Ахрида, родопски неугасващи звезди, а Арда...

Прочети още