Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

НТЗ - призив за опазване на костенурките

„Новото тракийско злато“ отправя призив да не събирате сухоземни костенурки за  храна или домашни любимци! Ако забележите събирачи на костенурки, подайте сигнал на телефон 112 или в най-близката Районна инспекция по околна среда и води! Сухоземните костенурки са световно застрашени видове влечуги, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN). В България тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство се наказва според Закона за биологичното разнообразие и Наказателния кодекс.

Поводът за призива на НТЗ е огласеният от РИОСВ - Хасково по-рано тази седмица случай за спасяването на 11 сухоземни костенурки, обект на бракониерство.  Те са били държани в кладенец. Екоекспертите са установили, че десет от костенурките са от вида шипоопашати и една - шипобедрена. Животните са били в добро видимо състояние и са пуснати в естествената им среда. Това е третият за годината подобен случай в региона.

В България се срещат два вида сухоземни костенурки – шипоопашата (Testudo hermanni) и шипобедрена (Testudo graeca). В миналото са били широко разпространени в цялата страна с изключение на високите планини. В днешно време са застрашени от изчезване. Интензивното земеделие ги е унищожило в обработваемите земи и синурите в миналото, а днес са заплашени от незаконно събиране - за ядене и за превръщането им в домашни любимци.

Източните Родопи са едно от последните убежища на сухоземните костенурки в България.

Трансродопи - маршрут за пешеходен и велотуризъм

Маршрутът тръгва от Триград през Кърджали стига до Ивайловград. Връща се обратно...

Прочети още

Защитени местности

Защитена местност “Патронка”    Патронка се намира на южния...

Прочети още