Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Биофермери от НТЗ обмениха опит в Австрия, Словения и Хърватия

15 биопроизводители и преработватели от мрежата на проектаНовото тракийско злато бяха на обмяна на опит в Австрия, Словения и Хърватия от 9 до 15 юни. Групата бе подбрана измежду около 35 биопроизводители, като включваше най-инициативните и активни членове на мрежата производители отНовото тракийско златов района на Източните Родопи.

Групата е посетила пет ферми в Австрия, три ферми в Словения и шеств Хърватия. Специално внимание е обърнато на агро-биоразнообразието в земеделските площи - една инициатива, която проектът НТЗ започна през 2012 в земеделските земи (зърнено-житни, овощни градини и пасища) на няколко биопроизводители от мрежата на проекта.

Впечатли ме още в първата ферма връзката между биоразнообразие и биоземеделие. Взимат се специални мерки и ние трябва да се поучим от това, разказа Петко Ангелов, производител на биолимец от с. Рабово. Разнообразието в Източните Родопи е много високо

и сега е моментът според него за мерки биоразнообразието да бъде опазването чрез развитие на биоземеделие. Другото, което го е впечатлило е умелото разширяване на дейностите на фермитеосвен да произвеждат биопродукти, ще предоставят и възможности своите гости да отседнат в специални стаи за гости. В една от фермите Ангелов е видял брашно собствена марка и би искал да използва този опит, за да направи своя марка брашно от лимеца, който отглежда. Направило му е обаче впечатление, че изискванията за собствено производство в България са по-високи от тези в Австрия.

Кръстьо Делииванов, производител на биотахан в с. Кондово, е впечатлен е дългогодишните фермерски традиции в трите страни, които групата на НТЗ е посетила. Има ферми с дългогодишна история и младите хора в тях се насочват към биопроизводство, докато ние започваме от нулата, разказва той. Особено силно го впечатлил и фактът, че фермите имат разнообразно производство: не един, а няколко продуктанапр. грозде, вино, зехтин, билки, животни. Така цикълът се затваря и отпадъците от едното производство се използват при производството на друг продукт.

15-те НТЗ биопроизводители и преработватели, включени в групата, са имали възможност да получат информация и знания, които после ще могат да приложат в условията на Източните Родопи, обясни координаторът на компонента биоземеделие в НТЗ доц. Владислав Попов. Той е разговарял с фермерите след тяхното завръщане и всички те са били доволни от посещенито, информацията и знанията, която са получили. Впечатленията и препоръките от посещението ще бъдат обобщени и чрез анкетни карти и ще бъдат използвани за подобряването на работата на мрежата биопроизводители на НТЗ.

Виж тук снимки

Защитени зони по Натура 2000

Централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното...

Прочети още

Ферми и винарни

Винарска изба „Ямантиев“ - Ивайловград Избата е изцяло частна...

Прочети още