Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

НТЗ на „Картали 2013“

Дива природа и природосъобразно пашуване“ бе темата на презентацията, която Христо Христов, експерт по биоразнообразие в проектаНовото тракийско злато“, представи в рамките на образователен природозащитен лагерКартали 2013“. Той запозна участниците в лагера с дейностите на НТЗ за възстановяване на компонентите на дивата природа и постигането на устойчиво управление и използване на природните ресурси в Източните Родопи. Христо разясни и ключовата роля на едрите тревопасни и природосъобразното пашуване за поддържането и опазването на богатото биоразнообразие на района. Представени бяха и постигнатите по проекта резултати за възставяването на липсващите едри тревопасни в Източни Родопи и природосъобразното пашуване с редки местни породи.

Образователният природозащитен лагерКартали 2013се състоя на брега на язовирСтуден кладенец“. В него участваха над 60 млади природолюбители, сред които и членове на екоклуба от Кърджали и четирима холандски студенти, които правят в момента теренни проучвания в Източните Родопи в рамките на проекта.

В рамките на пет дни (7 - 11 май) участниците се включиха различни теренни проучвания на биоразнообразието в района наСтуден кладенец“наблюдаваха и се учиха са разпознават и да правят мониторинг на птици, земноводни и влечуги, участваха в експедиции за проучване на бозайници и т.н.

"Картали 2013” се осъществяви съвместно по проекти „Помощ за египетския лешояд“, „Живот за Бургаските езера“ и „Безопасно място за червеногушата гъска” на Българското дружество за защита на птиците, финансирани по програма „Life+“ на Европейския съюз и със специалната подкрепа на „Новото тракийско злато”.

Защитени зони по Натура 2000

Централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното...

Прочети още

Родопско късорого говедо

Родопско късорого говедо е най-малобройната порода говеда в България. То е...

Прочети още