Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Настъпи сезонът на орхидеите в Източните Родопи

Стотици диви орхидеи цъфтят в момента в Източните Родопи. Най-многобройни са те в района на Ивайловград, който е рай за любителите на тези красиви цветя.

Близо 30 вида орхидеи се срещат в Източните Родопи, сред които пеперудоцветният салеп (Orchis papilionaceaе), включен в Червената книга на България, орхидеята пирамидален анакамптис (Anacamptis pyramidalis), двурогата и паяковидна пчелици ( Ophris cornuta, Ophrys mammosa). Само е района на Ивайловград се среща и изключително рядката орхидея дремников главопрашник (Cephalanthera epipactoides).

Всяка една орхидея е микрокосмос. Разнообразните им цветове са възникнали успоредно с развитието на опрашващите ги насекоми, като в някои случаи свързаната еволюция е довела до опрашването на един вид орхидея от един единствен вид насекомо. Симбиозата с микроскопични гъби, които проникват в корените (микориза), осигурява или подпомага изхранването им. Ако насекомото, което ги опрашва или микроскопичните гъби изчезнат, загива и орхидеята.

Поради чувствителността си към промените в околната среда, красотата и биологичните си особености, орхидеите са приоритетен обект на природозащита. За опазването на дивите орхидеи в Източните Родопи в района на Ивайловград са обявени защитените териториите „Ликана” и „Дупката”.

Виж тук снимки

Възстановяване на тарпан

Таксономия През 1784 г. Питър Бодърт дава на тарпана латинското име Equus ferus,...

Прочети още

Българско сиво говедо

Българско сиво говедо е стара местна притивна порода. Според краниологични...

Прочети още