Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Лекция за Бойник планина

„Изчезващият свят на незащитената местност Бойник планина“ бе темата на лекцията на експерта по биоразнообразие в „Новото тракийско злато“ Стефан Аврамов на 3 април в Биологическия факултет на Софийския университет.

Местността Бойник планина се намира на южните брегове на яз. „Студен кладенец“ в Източните Родопи и е уникална със своето биоразнообразие. По-голямата част от нея е включена в ловното стопанство „Студен кладенец“. Тук могат да се видят най-голямата популация в Европа на свободно живеещи благородни елени, египетски, черни и белоглави лешояди, морски орли...

През 2012 година  с подкрепата на НТЗ бе изградено модерно скривалище за фотографиране на лешояди на подхранване. В рамките на проекта се работи по възстановяването на благородния елен в района, припомни Стефан. Бяха освободени 15 благородни елена, планира се освобождаването на още 20.

През 2008 година Съюзът на ловците и риболовците в България, Българска фондация „Биоразнообразие“ и БДЗП предложиха обявяването на Бойник планина за защитена местност. По предложението няма обаче  развитие. Според Стефан Аврамов такова решение трябва да се вземе, тъй като е важно да се опази биоразнообразието на местността.

Присъствалите  – предимно млади хора, изслушаха презентацията на експерта на НТЗ с голям интерес задаваха много въпроси.

Маджарово

Маджарово е малък град, разположен в североизточната част на Източните...

Прочети още

Птиците в Източни Родопи

Източни Родопи са едно от най-богатите в орнитологично отношение места в...

Прочети още