Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Удължава се срокът за кандидатстване по лозарската програма

До 20 юни 2013 ще продължи приемът на единни заявления за подпомагане по мерките от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г. Целта е по-голям брой земеделски стопани да се възползват от възможностите на програмата, съобщава Министерството на земеделието и храните.

 Националната програма се прилага като финансов инструмент в България за периода 2008/2009 – 2013/2014 г. Бюджетът за финансовата 2013 година е 52 302 003 лева и се осигурява от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Лозарите се подпомагат по мерките „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, „Застраховане на реколта” и „Промоции в трети страни”. До момента по мерките за подпомагане са изплатени средства в размер на 9 706 347 лева.

 По мерките „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” и „Застраховане на реколта” могат да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения. Те трябва да са регистрирани като лозарско стопанство, съгласно Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН).

 По мярката „Промоции в трети страни” могат да кандидатстват търговски дружества, кооперации, сдружения и междупрофесионални организации.

 Виж тук още

Защитена местност “Черната скала”

ЗМ Черната скала е с площ 893,70 ха.  Обявена със заповед РД-473 от 11.07.2001 г. на...

Прочети още

Възстановяване на благороден елен в Източните Родопи

“Новото тракийско злато“ и Националното ловно рибарско сдружение –...

Прочети още