Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Общи действия на алпинисти и природозащитници за опазването на редки птици в Източните Родопи

Алпинисти и природозащитници дейставаха синхрозинирано в Източните Родопи и показаха как със съвместни действия могат да бъдат опазвани редки птици.

Дни преди алпиниадата “Момина скала 2011”, която се състоя от 22 до 25 април в района на град Кърджали, екперти на проекта „Новото тракийско злато“ и на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) откриха там нова колония на белоглави лешояди. Алпинисти и природозащитници постигнаха споразумение за реорганизирането на Алпиниадата по начин, който няма да смущава редките птици. Катеренията бяха пренасочени по източната част на скалите, където няма гнездещи лешояди и алпинистите поеха ангажимент да не катеряти до края на август южните скали, където гнездят лешоядите.

По време на съвместните дейности с алпинистите представител на екипа на „Новото тракийско злато“ направи серия от наблюдения на интересни видове животни: вълк, тракийски кеклици, сини и пъстри скални дроздове, скална зидарка, къдроглави пеликани и естествено белоглави лешояди.

Скалният комплекс „Момина скала” край гр. Кърджали се отличава с изключително биологично разнообразие и близостта му до града създава изключителни възможности за неговото демонстриране.

Каракачанска овца

Каракачанската овца е най-близка до дивия предшественик на домашните овце –...

Прочети още

Фауната на Източни Родопи

Разнообразните естествени местообитания в Източните Родопи са дом за много...

Прочети още