Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Можете да подкрепите „Новото тракийско злато“

Чрез дарения можете да подкрепите усилията на фондация „Новото тракийско злато – България за устойчивото развитие на Източните Родопи или конкретно работата ни в трите приоритета на НТЗ:

Дива природа и биоразнообразие
Компонент Дива природа и биоразнообразие има за цел възстановяването и опазването на една от най-добрите диви територии в Европа. Помагаме възстановяването на основни екологични процеси и насърчаваме устойчивото управление и използване на природните ресурси. Природосъобразното пашуване е сред водещите приоритети в работата ни по възстановяване на природата. Подкрепяме възвръщането в природата на големи диви тревопасни – елени, тарпани (диви коне), диви кози и зубри, както и природосъобразното пашуване с добре адаптирани редки местни породи като Родопско късорого говедо и Каракачански кон. Наред с тези дейности работим активно и по комуникационна програма за повишаването на осведомеността и участието на местните хора.

Биологично земеделие
Биоземеделието, съчетано с устойчив екотуризъм, създава нови работни места, повишава стандарта на живот и намалява обезлюдяването на селските райони. „Новото тракийско злато“ работи в тази сфера чрез организиране на обмяна на опит, обучения и създаването на демонстрационни ферми. Подкрепа се оказва на различните етапи в използването на земята по биологичен начин. Фондацията НТЗ – България стимулира и популяризира продажбите и потреблението на уникални биопродукти от района.

Устойчив туризъм
Наши местни партньори са предприемачи от туризма и собственици на биоферми, къщи за гости и хотели, които предлагат на туристите не само настаняване, но екскурзии и други развлечения. Чрез обмяна на опит и специални обучения насърчаваме конкретни местни туристически инициативи за разкриването на „зеленото“ злато на района. Работим за популяризирането на Източните Родопи като отлична екодестинация на национални и международни туристически изложения.


Направеното от Вас дарение ще помогне да опазим уникалната дива природа на Източни Родопи и да помогнат за създаването на „зелена "икономика в региона.

Можете да направите дарението по банков път:

Банковата сметка на Фондация „Новото тракийско злато – България“ е:

IBAN BG95 UNCR 7000 1520 7257 54

BIC: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк

 

Според българското законодателство дарителите ползват данъчни облекчения.

Защитени зони по Натура 2000

Централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното...

Прочети още

Защитени местности

Защитена местност “Патронка”    Патронка се намира на южния...

Прочети още