Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Обучителен семинар на биопроизводители от мрежата на НТЗ

35 био- и в преход НТЗ-производители от района на Източните Родопи участваха на 15 февруари в семинар в с. Стамболово по проблемите и възможностите пред биосектора през 2013 г.

Обучението бе организира от компонента по биоземеделие в „Новото тракийско злато“ в партньорство с Аграрния университет в Пловдив (лектори) и частна фирма Bul-Pro, водеща компания за доставки на органични торове за биологично земеделие. В семинара участваха също представители на Регионалната служба за съвети в земеделието в Хасково и на Асоциацията на българските производители на биологични продукти, както и управителят на демонстрационната биоферма в с. Тополово Красимир Арабаджиев.

Обучителите и консултантите, както и НТЗ-координатора по биоземеделие д-р Владислав Попов засегнаха теми, свързани с биологичното производство, вкл. техники за отглеждане, плодородие на почвата, растителната защита, сертифициране, преработка и търговия, и т.н.  Пред участниците бяха представени различни варианти за възстановяването и поддържането на плодородието на почвата, използването на местни ресурси и модерни органични добавки и инструменти. Бяха дадени множество практически съвети. Лекторите се ангажираха да предоставят редовно помощ на биопроизводителите от Източните Родопи, както намясто, така и чрез интернет.

НТЗ координаторът по биоземеделие д-р Попов и неговият помощник Георги Койчев проведоха  допълнителни срещи с двете целеви групи от Стамболово (биопроизводители на грозде и вино) и Ивайловград (производители на сусам и зърно) с цел координиране и правилно използване на НТЗ-селскостопански машини и оборудване, както и за се изяснят въпроси, свързани с производствтоо и търговия с с био- и в преход продукти от Източните Родопи.

Консултанти от компанията Bul-Pro и италиански експерт, представител на италианския производител на органични торове, запознаваха участниците с видове, начин на действие, предимства и техники за прилагане на набор от течни торове, които се използват успешно в Италия, ЕС и в България.

На около 7-8 НТЗ биофермери, които изявиха желание да се включат в Програмата на НТЗ компонент биоземеделие за мониторинг на агробиоразнообразието в индивидуални НТЗ ферми през 2013 г., бяха раздадени матерали с 'Методика за наблюденията' на базата на астрийски, български и европейски изисквания.

Програмата на семинара предостави достатъчно време за неформални дискусии, в които  производителите, преработвателите и лекторите споделиха опит и знания.

Вижте тук снимки от семинара

Родопско късорого говедо

Родопско късорого говедо е най-малобройната порода говеда в България. То е...

Прочети още

Традиционни ястия

Източнородопски: Какво да закусим:  Гюзлеми – в Дивата ферма  Катми –...

Прочети още