Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Рекорден брой гнезда на белоглави лешояди в Източни Родопи

В периода 13-16 февруари бе проведен мониторинг на белоглавите лешояди в Източни Родопи. Бяха посетени всички гнездови скали по поречието на река Арда. Регистрирани са общо 67 двойки със заети гнезда, като 49 са пристъпили към мътене, докато останалите двойки все още строят гнезда и демонстрират брачно поведение. За сравнение - през миналата 2012 година двойките белоглави лешояди бяха 60. Това съобщават от БДЗП.

Интересно наблюдение по време на мониторинга бе и регистрирането на маркирани с крилометки птици в две от замътилите двойки. Това са лешояди с крилометки K1M и 10, които са загнездили с птици от източнородопската популация на белоглави лешояди. И двете птици са реинтродуцирани в района на Стара планина по проект за възстановяване на лешоядите, изпълняван от Зелени Балкани и Фонд за дивата флора и фауна.

През четирите дни на мониторинга бяха наблюдавани още три маркирани птици.

Данните от мониторинга, извършван вече за 26-та поредна година, показват, че в края на 80-те години размножаващите се двойки са били едва 13, докато през последните години се наблюдава постепенно увеличаване на популацията. През 2012 г. бе отчетен абсолютен максимум на популацията – 60 двойки. Наблюденията и тази година ще продължат до края на размножителния сезон през месец август, когато и последните малки се очаква да напуснат гнездата и да се отправят на младежки скитания в Близкия Изток.

Мониторингът се осъществява с подкрепата на „Новото тракийско злато“.

Българско сиво говедо

Българско сиво говедо е стара местна притивна порода. Според краниологични...

Прочети още

Първата биотаханджийница в България

Първата биотаханджийница в България - Биотера – Ивайловград ООД, бе открита на...

Прочети още