Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

НТЗ земеделското сътрудничество в Източните Родопи – пример за следване

Повече от 200 души информирани и обучени за биологично земеделие и животновъдство. Повече от 17 фермери и преработватели бяха подкрепени финансово от проекта чрез 50%-тно покриване на разходите им по сертификация през 2011. Две действащи демонстрационни ферми и проведени в тях два Открити дни на биоземеделието 2010 и 2011. Обучение на фермерите с цел да си помагат един на друг с ноу-хау и да се кооперират чрез ползването на обща агро-техника, фуражи за животните, споделяне на знания, опит и информация за пазарите, както и за реализация на биопродуктите.

Това са само част от постиженията на проекта „Новото тракийско злато“, постигнати от компонента на биоземеделие в рамките на три години в Източните Родопи. Развитието на биоземеделието в Източните Родопи и сътрудничеството между био- и в преход производители, изградено в мрежата на НТЗ, са представени в брошура (на български и на английски език). Брошурата е озаглавена ‘Постигане на ефективно сътрудничество между селското население в Източните Родопи - проблеми и възможности за интегрирано и основано на ресурсите развитие’ (в рамките на проекта „Новото тракийско злато“ 2009 - 2014) и нейн автор е доц. Владислав Попов, НТЗ – координатор по биоземеделие и мениджър на Авалон-клон България.

През 2009 г. проектът „Новото тракийско злато“ започна със 7 сертифицирани и в преход биопроизводители. Днес повече от 35 биопроизводители и биопреработватели са сертифицирани или са в процес на конверсия към биопроизводство, като всички са контролирани от сертифициращи организации, се отбелязва в брошурата.  Тази биофермерска мрежа е редовно информирана за новите развития и изисквания в биопроизводството, дават се и индивидуални консултации от експерти по биоземеделие на място, редовно се предоставя помощ по маркетинг на биопродуктите.

Компонентът биологично земеделие на проекта НТЗ ще продължи да работи за: а) оптимизация на биологичното производство чрез предоставяне на фермерите на знания и умения; б) поддържане на биосертификата, подобряване на документацията на фермата; в) подкрепа за създаването на регионални и местни кооперации за по-добра преработка и маркетинг; г) популяризиране сред местната общност на биоземеделието и концепцията на НТЗ, д) подобряване на маркетинга за биопродукти в туристически места в Източните Родопи (къщи за гости, хотели, ресторанти), вкл. и чрез предоставянето на Кулинарния пътеводител за Източните Родопи; е) повишаване на популярността на биопродукти от Източните Родопи чрез публикации и реклама, привличане на медиите, участия в панаири и изложения и др. И накрая, но не на последно място, компонентът биоземеделие започна ценно изследване за различията в агро-биоразнообразието в биологичните и конвенционалните ферми в Източните Родопи.

Виж тук пълния текст на брошурата

Виж тук публикация за нея в сп. Агрозона (януари 2013)

Защитена местност “Черната скала”

ЗМ Черната скала е с площ 893,70 ха.  Обявена със заповед РД-473 от 11.07.2001 г. на...

Прочети още

Ферми и винарни

Винарска изба „Ямантиев“ - Ивайловград Избата е изцяло частна...

Прочети още